Počas posledných tisícročí sa tieto náboženské skupiny formovali, pôsobili na vývoj dejín a mali obrovský vplyv na trajektóriu vývoja ľudského druhu. Prostredníctvom nespočetného množstva náboženských konfliktov, dobyvačných vojen, zahraničných misií či jednoduchého ústneho podania sa tieto náboženstvá šírili po celom svete pričom formovali obrovské geografické oblasti a regióny, ktorých sa pri svojich cestách a rozširovaní dotkli. 

Kresťanstvo aktuálne vyznáva asi 1,5 miliardy ľudí, pričom toto náboženstvo má svojich stúpencov najmä v Európe, Austrálii a Amerike. Je to najrozšírenejšie náboženstvo a šírilo sa najmä vďaka misionárom. 

Druhým najrozšírenejším je islam, ktorý sa vyskytuje najmä v západnej Ázii, na Strednom Východe a v severnej Afrike. Má asi 1,3 miliardy vyznávačov a založený bol v Mekke v Saudskej Arábii v siedmom storočí Mohamedom, ktorý je moslimami (zástancovia islámu) považovaný za posledného veľkého proroka zoslaného Alahom. 

Hinduizmus je približne 3000 rokov staré náboženstvo, svojich stúpencov má v Indii, v Spojenom Kráľovstve i v USA a je ich približne 900 miliónov. Nepoznáme zakladateľa hinduizmu, hinduisti uctievajú viacero božstiev, veria v prírodný a mravný zákon a v reinkarnáciu. 

V poradí štvrtým najrozšírenejším náboženstvom je budhizmus, ktorý bol založený v Indii približne pred 2500 rokmi. Toto náboženstvo dominuje v Číne, Japonsku, Koréi, v juhovýchodnej Ázii a rozširuje sa ďalej. V súčasnosti má asi 360 miliónov prívržencov, ktorí sa snažia o hlboké nahliadnutie do skutočného zmyslu života, preto neuctievajú žiadnych Bohov ani božstvá.

Judaizmus je jedným z najstarších a dodnes existujúcich náboženstiev, ktoré vzniklo pred cca 4000 rokmi ako náboženstvo vyvoleného Hrebrejského národa. Dodnes sa k nemu hlási asi 14 miliónov ľudí, z ktorých 3,5 milióna žije v Izraeli.

V nasledujúcom videu je animovaná mapa, ktorá Vám názorne priblíži, ako sa tieto náboženstvá šírili po celom svete v priebehu vekov: 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: businessinsider, youtube, wikipedia.org