Nedávno sme tu mali menší súhrn pozitívnych štatistík zo sveta, v ktorom žijeme. Dnes sa pozrieme na tie negatívne. 

 • Vo svete je takmer 210 miliónov sirôt
 • 15% z nich spácha samovraždu pred dovŕšením 18 rokov
 • 75% z celkového počtu úmrtí počas druhej svetovej vojny boli civilisti (takmer 50 miliónov ľudí)
 • Denne zomrie 22 tisíc detí na následky chudoby a hladu
 • Na každú kravu pripadá denne od EÚ dotácia vo výške asi 2€. Dá sa preto povedať, že táto krava "zarába" viac ako 1,2 miliardy najchudobnejších ľudí na svete. 
 • Spojené Štáty v súčasnosti utratia asi 200 miliárd dolárov na financovanie nápravných ústavov, čo je suma, ktorá prevyšuje HDP 25-tich amerických štátov a 140-tich ďalších zahraničných krajín
 • V súčasnosti je 10x viac dievčat predávaných do nevestincov ako bolo každoročne transportovaných otrokov do "Nového Sveta" transatlantickým obchodom s otrokmi
 • Činnosť nášho mozgu sa začína zhoršovať už vo veku cca 27 rokov. 
 • Americká armáda utratí každoročne 20,2 bilióna dolárov na klimatizáciu pre svojich vojakov v Afganistane a Iraku. To je viac ako je napríklad rozpočet NASA. 
 • 30 - 50% všetkých vyprodukovaných potravín je nespotrebovaných a vyhodených. 
 • Jedna štvrtina ľudstva žije bez elektriny
 • 1,2 miliardy ľudí žije v miestach, ktoré nie sú zásobované vodou
 • Nákladné lode a výletné parníky každoročne zanechajú po sebe v oceánoch cca 6 350 300 000kg odpadkov..
 • 250 miliónov detí vo veku od 5 do 15 rokov pracuje v nútených pracovných podmienkach
 • Vo väčšine sveta bol síce zrušený trest smrti no aj napriek tomu bolo napríklad v roku 2006 popravených 1591 ľudí. Vyše 90% týchto z týchto popráv sa konalo v USA, Číne, Sudáne, Pakistane a Iraku
 • Depresívne štatistiky ukončíme faktom, že práve teraz trpí depresiou 350 miliónov ľudí na celom svete

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: list25