• Medzi rokmi 1990 a 2011 klesla miera úmrtností detí do 5 rokov o 41%
 • Podiel podvýživených detí v rozvojových krajinách klesol z 28% na 17%
 • V roku 1990 zomrelo pri pôrode v priemere 540 tisíc matiek. V roku 2010 to bolo už len zhruba 280 tisíc
 • Už neexistuje ani jedna krajina, kde sa detská úmrtnosť rovná alebo vyššia, ako tomu bolo v období okolo roku 1950
 • Stredná vrstva má v dnešnej dobe najvyššiu úroveň akú kedy mala
 • Celosvetovo priemerný človek zarobí 3x viac, ako tomu bolo v roku 1950
 • Celosvetovo sa priemerná dĺžka života zdvojnásobila od 19.storočia
 • Globálna miera negramotnosti klesla od roku 1970 zo 46% na 18%
 • V roku 2010 tu bolo o 721 miliónov menej ľudí žijúcich v extrémnej chudobe ako tomu bolo v roku 1981
 • To znamená, že svetový podiel populácie žijúcej na úrovni extrémnej chudoby sa znížil zo 40% na 14%
 • Stredná trieda má prístup k tovarom a službám, aký doteraz v histórii nikdy nemala. Napríklad také TV, smartfóny či obyčajné chladničky sa stali rutinou. 
 • Ľudia sa cítia šťastnejší a vyrovnanejší aj vďaka poklesu chudoby. Buďte šťastnejší aj Vy a vážte si všetko, čo máte! :)
 • V roku 1995 malo pripojenie k internetu menej ako 1% populácie na svete. Dnes sa toto číslo pohybuje okolo 40%
 • Od stredoveku do začiatku 20. storočia klesla miera vrážd 35-násobne
 • Štatistiky tiež hovoria o poklese nútenej práce, rodových nerovností či vzraste dosiahnutého vzdelania po celom svete. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: list25