Ľudská expanzia do prírody, preľudnenie, znečistenie a ničenie životného prostredia.. Vyhynuté druhy zvierat či rastlín. Aj to je výsledok ľudskej činnosti na našej planéte. Avšak ako si často môžeme všimnúť, príroda sa len tak nevzdáva, čo nám dokázala aj pri opustenom čínskom mestečku. A dokazuje nám to aj pri iných opustených miestach, na ktoré si znovunadobúda svoj stratený nárok a berie tieto miesta naspäť do svojej náruče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: list25