TALENT ROZVINULA VĎAKA DOKTOROVI
Mária Grosholtzová prišla na svet 1. decembra 1761 v Štrasburgu. Jej otec zomrel vo vojne krátko pred jej narodením. Matka Anne-Marie Walderová odišla s dcérou do Bernu, kde pracovala pre doktora Philippa Curtiusa. Ten mal zároveň veľmi šikovné ruky, pretože modeloval z vosku figuríny a neskôr portréty. Mária bola pozornou a talentovanou žiačkou a nečudo, že sa neskôr preslávila po celom svete.

MÚZEUM AKO PROSTREDIE PRE STRETÁVKU VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ
Grosholtzovci sa vďaka doktorovi Curtiusovi poznali s mnohými významnými osobnosťami vtedajšej doby. To už bývali vo Francúzsku, kde sa do ich múzea chodievali stretávať Robespierre, Markíz de Lafayette, či revolucionár a novinár Georges Danton. Pri vyostrení nepokojov, ktoré vyústili do Veľkej francúzskej revolúcie (1789-1799), v múzeu zobrazovali aktuálnu politickú situáciu. Curtius, Mária a jej matka hrali takpovediac na dve strany. Ešte pred vypuknutím nepokojov, ktorých cieľom bolo zrušiť monarchiu, múzeum navštívila kráľovská rodina. A krátko na to sa Mária stala učiteľkou Alžbety- sestry kráľa Ľudovíta XVI.

KRVIPRELIEVANIE A MODELOVANIE FIGURÍN Z MŔTVOL
Veľká francúzska revolúcia hlásala rovnosť a slobodu pre všetkých. Navonok pekná idea si vyžiadala daň v podobe krvavého kúpeľu. Monarchia padla a nastala vláda tyranie, ktorá stála pól milióna životov. Smrti sa nevyhli chudobní, ani bohatí. Mária udržiavala aj naďalej priateľský vzťah s kráľovskou rodinou. Tiež sa tvárila ako veľká vlastenka. Na žiadosť vtedajšej vlády bola donútená robiť voskové odliatky z mŕtvol. Keďže v tom čase sa najčastejším prostriedkom popravy stala gilotína, Mária musela pracovať s odseknutými hlavami. Túto prácu neskôr robila denno-denne vždy s veľkým sebazaprením.

MANŽELSTVO S TUSSAUDOM PATRILO MEDZI JEJ NAJVÄČSIE OMYLY
Po smrti doktora Curtiusa v roku 1794, získala Mária do vlastníctva Múzeum voskových figurín. O rok neskôr sa vydala za Françoisa Tussauda. Mária spravila v tej dobe niečo nevídané. Spísala manželskú zmluvu, v ktorej si vyhradila, že si nechá všetok majetok, s ktorým vstúpila do manželstva. Jej rozhodnutie bolo rozhodne prezieravé. Z manžela sa vykľul príživník a hazardný hráč. Všetko čo zarobila, prehral. Partnerstvo s Françoisom Tussaudom bolo teda pre Máriu jedným z najväčších omylov v živote. Predsa to malo jeden pozitívny aspekt. Z nešťastného spolužitia vzišli dvaja synovia.

ÚTEK OD MANŽELA
V roku 1802 odišla Mária so starším synom Jozefom do Anglicka. Veľa cestovala a stále rozvíjala svoje podnikanie s voskovými figurínami. V roku 1835 sa natrvalo usadila v Londýne. Tam zariadila prvú stálu expozíciu na Baker Street, kde práve dnes nájdeme Múzeum voskových figurín Madame Tussaud. Pobočky unikátneho múzea nájdeme po celom svete - v Amstredame, Hongkongu, Las Vegas, New Yorku a Viedni.

MÁRIIN ODKAZ ŽIJE DODNES
Mária Grosholtzová za svoj život vymodelovala mnohé osobnosti. Okrem aristokratov, to boli napríklad aj Rousseau, Franklin alebo Voltaire. Niektoré z figurín sa zachovali dodnes. Svoje posledné dielo zhotovila ako 81-ročná. Bola to jej vlastná figurína, ktorá je dodnes vystavená pri vstupe do múzea. Zomrela v spánku v Londýne v roku 1850. Mala 88 rokov.

zdroj: wikipedia digital-photo-web