Tento chlapík postavil dokonalú chatrč aj s krbom len pomocou prirodzene sa vyskytujúcich sa materiálov a s primitívnymi nástrojmi. Jeho chata bola v konečnom štádiu 2m široká a 2m dlhá, bočné steny majú jeden meter a v najvyššom bode je chata 2m vysoká. Vo vnútri chatrče spravil aj posteľ, ktorá nezabrala ani polovicu priestoru. Chatu postavil pomocou kamennej ručnej sekery, tenkých stromov, lián, listov, kresadla, kôry zo stromov, vody, hliny či drevených hoblín. 

Okrem toho si "ucapkal" a vypálil aj hlinené nádoby a v konečnom štádiu chatrče k nej pribudoval ešte krb s vysokým komínom. 

 

 

 

 

Zdroj: youtube