TISÍCKY CHORÝCH NA SLOVENSKU, MILIÓNY VO SVETE
Každý z nás sa stretol, či už vo svojom okolí alebo priamo na vlastnej koži so zákernou chorobou, ktorá má stúpajúci trend v počte pacientov, a teda i obetí . Len na Slovensku každoročne pribudne približne 24 000 nových onkologických pacientov, pričom číslo 165 hovorí o počte detí, ktoré trpia týmto nepríjemným ochorením.
Za zvyšujúcim počtom pacientov s rakovinou po celom svete je zmena životného štýlu v rozvojových krajinách, ktoré sa snažia podobať tým vyspelejším. Toto vyhlásenie vydala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Predstavitelia WHO predpokladajú, že v roku 2025 bude nádorovými ochoreniami trpieť až 19 miliónov ľudí.

Vo svete ochorie na rakovinu približne 8 miliónov ľudí, zhruba polovica z nich zomiera v predčasnom veku.


UICC
Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) je mimovládna organizácia, ktorá bola založená v roku 1933 v Ženeve. Pod túto organizáciu spadá 800 ďalších organizácii zo 155 krajín. Patria tam hlavné spoločnosti, ministerstvá zdravotníctva, výskumné inštitúcie, doliečovacie centrá a skupiny onkologických pacientov.
UICC si ukladá za cieľ zachrániť milióny životov pred fatálnym koncom zvyšovaním povedomia a vzdelávanie o ochorení nielen jednotlivcov, ale aj vlády jednotlivých štátov po celom svete.

Za zvyšujúcim počtom pacientov s rakovinou po celom svete je zmena životného štýlu v rozvojových krajinách, ktoré sa snažia podobať tým vyspelejším.

PREČO JE SVETOVÝ DEŇ PROTI RAKOVINE DÔLEŽITÝ?
Jednoducho preto, že globálna epidémia rakoviny je obrovská a vzrastá. Každý rok zomrie 8,2 milióna ľudí, z toho 4 milióny ľudí umierajú predčasne vo veku 30-69 rokov. Je potrebné zvyšovať povedomie o ochorení a rozvíjať stratégie určené nádorovým ochoreniam. Rozdiely medzi ľuďmi z rozličného prostredia vzrastajú osobitne v prístupe k prevencii, liečbe a starostlivosti utišujúcimi liekmi.
Teraz, viac ako nikdy predtým, je dôležitý celosvetový záväzok na pomoc vylepšení v politike a v podpore realizácií plánov národnej kontrole rakoviny. Okrem toho, máme kolektívnu zodpovednosť na podporovanie krajín s nízkym a stredne vysokým príjmom, ktoré majú sklon k väčšej epidémii rakoviny kvôli nedostatočným zdrojom. Svetový deň boja proti rakovine je ideálna príležitosť na šírenie povedomia o ochorení vo svetových médiách, pretože je ešte stále čo zlepšovať na individuálnej, skupinovej a vládnej úrovni zapojením a mobilizovaním týchto riešení a spustiť tak pozitívnu zmenu.

 


Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) je mimovládna organizácia, pod ktorú spadá 800 ďalších organizácii zo 155 krajín.

BOJ PROTI RAKOVINE 2015
Boj proti rakovine v tomto roku sa bude niesť v pozitívnom a aktívnom prístupe boja proti nádorovým ochoreniam. Kampaň preskúma ako môžeme realizovať poznatky, ktoré sú nám známe v poli prevencie, skorého diagnostikovania, liečby a lekárskej starostlivosti.

V roku 2015 sa Svetový deň boja proti rakovine bude niesť v znamení:

 1. Podpory zdravého životného štýlu
 2. Podporou prevencie
 3. Dosiahnutie liečby pre všetkých
 4. Maximalizácia kvalitného života

Rakovinou čoraz častejšie trpia i zvieratá.

 Desatoro proti rakovine:

 1. Nefajčiť.
 2. Obmedziť alebo úplne prestať s konzumáciou alkoholických nápojov.
 3. Vyhýbať sa nadmernému opaľovaniu.
 4. Dodržiavať lekárske odporúčania a hygienu.
 5. Jesť čo najčastejšie čerstvé ovocie a zeleninu a obilniny s vysokým obsahom vlákniny.
 6. Obmedziť spotrebu tukov a dbať na svoju hmotnosť.
 7. Ak na sebe zbadáte zmeny na koži a opuchy, prípadne nadmerné krvácanie, ihneď navštívte lekára.
 8. Navštíviť lekára pri zdravotných ťažkostiach, ktoré trvajú dlhší čas.
 9. Raz do roka sa treba podrobiť preventívnemu onkologickému vyšetreniu.
 10. Nezabúdať na samovyšetrenie prsníkov u žien.

Ružová mašlička je symbolom boja proti rakovine prsníka. Mnohé celebrity sa zapojili do podpory kampane. Na snímke je Kate Moss.

obrázky:

www.siop-online.org

www.moderndignity.com

www.nydailynews.com

www.care2.com

 

zdroj informácii, preklad:

http://www.uicc.org

inšpirácia slovenským textom:

http://www.ruvzpd.sk