Termín mrzačenie ženských pohlavných orgánov zahŕňa akékoľvek zákroky na genitáliách, ktoré sa buď poškodia, odstránia kvôli kultúrnym alebo iným dôvodom, okrem zdravotných. Praktika pretrváva v krajinách tretieho a štvrtého sveta. Obyčajne ju vykonáva žena, ktorá má v komunite výsostné postavenie. Najdrastickejšou formou obriezky je vyrezanie celých genitálií alebo ich častí s následným zošitím a ponechaním maličkého otvoru na močenie a odtekanie menštruačnej krvi. Moč alebo krv môžu odtekať len v malých kvapkách, čo spôsobuje obrovské bolesti. Dievčatá, ktoré podstúpia tento zákrok, musia týždne ležať so zaviazanými nohami. Aby sa predišlo úplnému zrasteniu otvoru, zavedie sa do pošvy nejaký predmet, napríklad zápalka alebo slamka. Takáto forma slúži v niektorých kultúrach ako „pás cudnosti,“ pretože žena bude pannou a nebude mať chuť na sex. Pri svadobnej noci manžel rozreže nožom stehy alebo ich roztrhne.


Mrzačenie ženských pohlavných orgánov spôsobuje obeti závažnú nielen fyzickú ale aj psychickú ujmu. Cieľom zmrzačenia je znehodnotiť sexuálny život ženy.

 
V afrických a ázijských štátoch a v krajinách na Arabskom polostrove sa obriezka praktikuje v nehygienických podmienkach pri plnom vedomí s kúskom skla alebo žiletkou. Pri tomto zákroku a v takýchto podmienkach sa úmrtnosť pohybuje okolo 30%.

MRZAČENIE ŽENSKÝCH GENITÁLIÍ AJ V EURÓPE
Veľká migrácia ľudí z rozvojových krajín do Európy nemení v mnohých prípadoch ich pôvodné zvyky, ale spôsobí ich striktnejšie dodržiavanie. Čo znamená, že napriek tomu, že mnoho vyspelých krajín v Európe prijalo legislatívu, ktorá ošetruje tento ohavný čin, dochádza stále k týmto drastickým zákrokom. Rodičia dievčatko pošlú späť do rodnej krajiny, aby vykonali tento zločin a potom sa znova vráti do hosťovskej krajiny, ale už so psychickou a fyzickou ujmou, ktorá veľmi otravuje jej život. Ďalším problémom je nedostatočná informovanosť lekárov európskych štátov o tejto problematike. Vedia síce, že je trestné vykonať tento zákrok, napriek tomu ho nelegálne vykonávajú, či už z nedostatočnej informovanosti alebo za finančným účelom. Nezriedka sa jedná o lekárov z afrických štátov.

 NIEKTORÉ EURÓPANKY SA NECHÁVAJÚ OBREZAŤ DOBROVOĽNE
Ukazujú prstom na ženy tmavej pleti, ktoré musia trpieť taký úkon, pričom sami sa ho dožadujú v honbe za veľmi pochybným ideálom krásy. Západné vplyvy o móde a dokonalosti ženského tela „nútia“ ženy podrobovať sa úprave svojich pohlavných orgánov, pričom si veľmi neuvedomujú, že tým sa vlastne degradujú a potláčajú svoju prirodzenú ženskosť. Estetická úprava klitorisu, pyskov ohanbia a venušinho pahorku je praktikovaná na desiatkách až stovkách kliník estetickej chirurgie európskych štátov, vrátane Slovenska. Odborne sa tento zákrok nazýva labioplastika.Dievčatá a ženy pri nesterilizovanom a neodbornom zákroku obriezky pri plnom vedomí prežívajú ukrutné bolesti.


Po zákroku musia mať zviazané nohy, aby sa rana zacelila, aj vtedy však trpia.

 WARIS DIRIE A PÚŠTNY KVET
Somálčanka Waris Dirie vo svojej autobiografii Púštny kvet opisuje svoj zaujímavý život a nezabúda ani na drastickú skúsenosť z detstva, kedy musela podstúpiť obriezku genitálií. Film s rovnomenným názvom nenecháva nikoho chladným. Po vydaní knihy, filmu a založením Warrisinej nadácie Desert Flower Foundation sa o háklivej problematike viac rozpráva. Svetová zdravotnícka organizácia prijala opatrenia proti vykonávaniu obriezky.

Modelka a spisovateľka Waris Dirie je najznámejšou bojovníčkou proti ženskej obriezke.

 ODKIAĽ POCHÁDZA ŽENSKÁ OBRIEZKA?
Nie je známe kde a kedy sa praktikovanie výrezu genitálii začalo. Pravdepodobne pochádza z afrických polopúští. Prvá zmienka o obriezke všeobecne sa objavila v záznamoch gréckeho geografa, ktorý navštívil Egypt okolo roku 25 pred našim letopočtom. Zrejme sa potom neskôr adaptovala do ďalších oblastí. Ešte v 19. storočí bola obriezka považovaná za „účinnú“ metódu proti hystérii, nymfománii a masturbácii v Anglicku a v Amerike. Obriezka sa vykonáva z kultúrnych, tradičných, ale aj náboženských dôvodov. Praktikujú ju moslimovia, sefardskí židia, koptskí kresťania i animisti.


Je to relatívne nedávno, čo mrzačenie ženských pohlavných orgánov začalo byť medzinárodne označované ako porušovanie ľudských práv dieťaťa a žien.

 OPATRENIA VO VYSPELÝCH KRAJINÁCH
Švédsko bolo prvou západnou krajinou, ktorá postavila mrzačenie ženských genitálií mimo zákon v roku 1985. USA nasledovali príklad a ilegálnou sa stala v roku 1997. V rovnakom roku Svetová zdravotnícka organizácia vydala spoločné vyhlásenie s UNICEF a UNFPA proti tejto praktike. Ženská obriezka je považovaná v súčasnosti za zločin v mnohých krajinách. Boj proti úplnému vymiznutiu ženskej obriezky ešte ani zďaleka nie je na konci.

Stále sa diskutuje o tom prečo sa obriezka na dievčatách vykonáva. Prevláda názor, že za to môže kultúrne prostredie a silne zakorenené tradície v niektorých oblastiach.