Údaje hovoria, že na tomto mieste zahynulo 1,5 milióna ľudí. Osvienčimské koncentračné tábory sú najznámejším a zároveň najsmutnejším symbolom holokaustu počas druhej svetovej vojny. Poďme sa pozrieť na niektoré zábery, ktoré nám pripomínajú túto čiernu kapitolu histórie.

 

Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau

Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau (nem. Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau) bol najväčší nemecký vyhladzovací tábor v dobe nacizmu. Bol zriadený roku 1941 asi 3 km od zajateckého tábora Auschwitz I, v dedine Brzezinka (nem. Birkenau, slov. Brezinka) neďaleko poľského mestečka Osvienčim, asi 60 km západne od Krakova. Do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau bolo deportovaných približne 2,5 milióna ľudí. Odhaduje sa, že asi 1,1 milióna z nich tam bolo zavraždených. Asi 900 000 deportovaných hneď po príjazde poslali do plynových komôr alebo zastrelili; asi 200 000 zomrelo na následky chorôb, podvýživy, týrania, lekárskych pokusov alebo neskoršieho splynovania. „Auschwitz“ sa stal symbolom holokaustu, genocídy asi 6 miliónov európskych Židov a ďalších obetí: Rómov, ruských a poľských nútených robotníkov, homosexuálov a ďalších „nepriateľov národného socializmu“. V roku 1979 bol koncentračný tábor zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

 

Prichádzajúce transporty do Auschwitzu

 

 

Zhabané veci pri transportoch

 

 

Kremačné pece vzbudzujú hrôzu aj dnes

 

Nepohodlné a zahanbujúce záchody v tábore

 

Provizórne postele

 

"Stena smrti" pri ktorej nacisti popravili niekoľko tisíc ľudí. Dnes sa pri nej stretli bývalí politickí väzni

 

Drevené debnenie malo zabrániťsledovaniu vykonávaných popráv pri Stene smrti

 

Väzni za ostnatým drôtom

 

 

Sovieti oslobodzujú väzňov 27. januára 1945

 

Letecký pohlad na tábor z roku 1944 

 

 

 

obrázky: www.panoramio.com

www.fanpop.com

www.adventoura.com

zmm.sk

www.sevcik.sk

www.ushmm.org

http://sk.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%BD_t%C3%A1bor_Auschwitz-Birkenau