Medzinárodný festival Košická hudobná jar (KHJ) patrí medzi najstaršie podujatia, ktoré každoročne privádzajú do východoslovenského regiónu množstvo významných umelcov. Už 60 rokov festival prináša priaznivcom klasickej hudby neopakovateľné umelecké zážitky blížiace sa ponuke v najväčších kultúrnych centrách Európy. Jubilejný ročník KHJ  sa vďaka dlhodobým priateľským kontaktom odvíja predovšetkým  od spolupráce so špičkovými umeleckými osobnosťami.  Jarný festival  sa teda ponesie v duchu dobrých vzťahov a priaznivej atmosféry v Košiciach, vďaka ktorej pozvanie prijali obľúbení domáci i zahraniční umelci. 

 

Otvorenie KHJ zverila Štátna filharmónia Košice špičke spomedzi svetových klaviristov Eugenovi Indjićovi. Výsledkom blízkeho vzťahu s umelcom sú až dve podujatia, samostatný klavírny recitál spojený so zahájením výstavy obrazov Vladimíra KADERU a následne slávnostný Otvárací koncert. „Štátna filharmónia Košice disponuje vynikajúcim koncertným krídlom Steinway & Sons, ktoré sme sa pri tejto jedinečnej príležitosti rozhodli využiť čo najviac, teda pridaným klavírnym recitálom fenomenálneho Eugena Indjića“, hovorí dramaturgička filharmónie, Mária Kornucíková. Na Otváracom koncerte sa Eugen Indjić predstaví v Ravelovom Klavírnom koncerte G dur a  Štátna filharmónia Košice si v rámci večera pripomenie aj svoj historicky prvý koncert, na ktorom zazneli Spomienky Jána Cikkera, memoriálne dielo, ktorým sa košická filharmónia uviedla do koncertného života.               
 
Cyklus symfonických koncertov ponúkne okrem tradičných podujatí  i Operný galavečer, kde sa pod taktovkou Yordana Kamdzhalova stretnú dve mimoriadne osobnosti operného pódia, Miroslav Dvorský a Štefan Kocán. Slávnostným koncertom si pripomenieme 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny, na ktorom udalosťou par excellence bude uvedenie Beethovenovej Symfónie č. 9  s „Ódou na radosť“ s hviezdnym obsadením sólistov a  Zboru Slovenskej filharmónie pod vedením Leoša Svárovského. S pozitívnymi očakávaniami sú spojené aj koncerty  Jean Sibelius 150 so Sophiou Jaffé, ktorá pri príležitosti 150 rokov od narodenia  tohto severana zahrá jeho slávny Husľový koncert d mol a multimediálny projekt s názvom Planéty, podľa rovnomenného diela Gustava Holsta, ktorý je výsledkom spolupráce filharmónie s Hvezdárňou a planetáriom CVČ Domino. Koncert je venovaný pamiatke jednej z najvýznamnejších osobností Slovenska, okrem iného aj astronóma Milana Rastislava Štefánika.

 

Obľúbenou súčasťou festivalu sú vždy aj  KONCERTY KOMORNEJ HUDBY, každoročne obohacujúce dramaturgiu Košickej hudobnej jari . Tá oslovila aj viaceré slovenské telesá, a tak sa domácemu publiku predstaví okrem iných aj ŠKO Žilina so žánrovo pestrým programom, ktorý Mozatovou Malou nočnou hudbou zaujme milovníkov hudby klasicizmu i strhujúceho štýlu „tango nuevo“ argentínskeho skladateľa Astora Piazzollu. Žilinčania sa v Dome umenia predstavia pod taktovkou Simona Chalka, dvorného dirigenta speváckeho zoskupenia Il divo.  V interpretácii hudobníkov Moyzesovho kvarteta, azda najpopulárnejšieho domáceho komorného kvarteta,  zaznie aj slovenská hudba, presnejšie štvrté sláčikové kvarteto Alexandra Moyzesa „Venované kvartetu môjho mena“.  Zážitok sľubuje netradične poňatý projekt komorného zoskupenia Camerata Janáček  prepájajúci žáner klasickej, ľudovej a kaviarenskej hudby, od čoho sa odvíja aj zaujímavé nástrojové obsadenie s využitím cimbalu a Panovej flauty. Dramaturgickú originálnosť  prinesie koncert súboru starej hudby Ritornello a vokálneho telesa Gregoriana  s názvom „Barokový majáles“. Intímnou atmosférou predchnutý bude literárno-hudobný večer „O umení a bytí“ s raritným alikvotným spevákom Rami Shaafim, klaviristom Petrom Pažickým a hercom Františkom Kovárom.

 

Festival Košická hudobná jar aj tento rok prináša viaceré sprievodné podujatia, medzi ktoré patrí výstava obrazov Vladimíra Kaderu, prístupná počas celého festivalu, mimoriadny koncert v Spišskej Novej Vsi s huslistkou Ayako Yonetani a predstavenia Štátneho divadla Košice – Straussova opera Ariadna na Naxe a Čajkovského balet Labutie jazero. Šesťdesiatka najväčšieho hudobného festivalu metropoly východu opäť ponúkne nezabudnuteľné umelecké zážitky. Veríme, že v budúcnosti oslávi tento sviatok hudby aj ďalšie okrúhle výročia.

 

MARIANA LECHMANOVÁ
PR manažér a koordinátor festivalov
Štátna filharmónia Košice
Dom umenia

Moyzesova 66

040 01 Košice

+421 55 622 72 14

+421 915 866 107

mariana.lechmanova@sfk.sk