Zajcev vo svojej knihe Móda a její rozmary uvádza, že už na počiatku vzniku sociálnych tried, sa bohaté vrstvy snažili ukazovať svoju nadradenosť nad nižšie postavenými ľuďmi. Panstvo pokladalo prácu za niečo, čo je neslušné, preto sa oblečením snažilo dokázať, že s ňou nemá nič spoločné. 1
Odev vyššie postavených ľudí bol nepohodlný a strácal jednu zo svojich vlastností - funkčnosť. Napríklad dvorné dámy nosili niekoľko metrov dlhé vlečky. 2
Počas celej ľudskej histórie existovali vedľa seba dva štýly odievania. Na jednej strane to bola neustále meniaca sa móda vyšších vrstiev a na strane druhej odev bežného ľudu takmer vôbec nepodliehal zmenám.
Od druhej tretiny 19. storočia začínajúca demokratizácia spoločnosti prinášala rovnostárstvo. Anglický sociológ Richard Hogarth poznamenal, že masová móda síce zmazala do očí bijúce rozdiely v odievaní rôznych tried, ale neodstránila ich úplne. 3
„Mení sa doba, mení sa móda, ale v spoločnosti, v ktorej neexistujú rovnaké možnosti pre všetkých, nemôže existovať ani rovnaký odev.“ 4

zdroj: 1,2,3,4 Zajcev, V. (1987). Móda a její rozmary (1. vyd.). Praha: Lidové nakladatelství (s. 22-24).
zdroj foto: http://kisworldhistory.wikispaces.com/Fashion+in+Different+Social+Classes