Vyberte si tému, ktorá vás baví

Nie je nič ľahšie, ako písať na tému, ktorá vás baví. Základným predpokladom je aj štúdium na vysokej škole, ktorá vás baví a napĺňa. Nájdite si pár minút a sadnite si k stolu. Prichystajte si pero a papier. Napíšte si, ktoré témy alebo okruhy vás zaujímajú. Môže to byť čokoľvek. Teraz si vezmite farebné pero a označte si, ktoré témy súvisia s vašim štúdiom. Práve máte pred vami okruhy, ktoré môžete vybrať ako tému do vašej diplomovej práce.

Téma, v ktorej máte prax

Či už študujete externe alebo popri štúdiu pracujete, môžete to skvelo využiť pri písaní vašej diplomovej práce. Z práce máte dostatok skúseností a prehľad v obore. Toto všetko môžete zúročiť pri písaní. V teoretickej časti budete mať dostatok podkladov na písanie a v praktickej časti firmu, ku ktorej môžu smerovať vaše návrhy na zlepšenia.

Téma, ku ktorej je dostatok zdrojov

Skvelým riešením môže byť téma, na ktorú bolo napísaných už veľa diplomových prác. To znamená, že si ich môžete nájsť v centrálnom registri záverečných prác a inšpirovať sa. Prípadne si v nich pohľadať knižné a internetové zdroje, z ktorých môžete čerpať.

Téma, ktorá vám pomôže pri hľadaní budúcej práce

Veľmi praktické je myslieť dopredu a už teraz sa zamyslieť nad vašim budúcim povolaním. Keď máte už vybraté zamestnanie, v ktorom by ste chceli pracovať, prípadne vysnenú firmu, môžete tému vašej diplomovej práce nasmerovať na predmet činnosti tejto firmy. Ak hľadáte prácu v online marketingu, pravdepodobne chcete pracovať v reklamke. Vaša téma môže byť napríklad Inovácie v digitálnom marketingu.