Názov pareidolia možno znie ako nejaká psychická porucha, no jedná sa pri tom o bežný psychologický jav, pri ktorom dochádza k dotváraniu vnímaných neurčitých alebo nezreteľných podnetov do zmysluplných obrazov pomocou fantázie. Typickým príkladom je napríklad rozoznávanie tvárí, zvierat či iných objektov napríklad v oblakoch či šálke kávy. Okrem týchto vizuálnych pareodílií sa môžeme stretnúť aj s akustickými, kedy je zvukovému podnetu (zvuky zvierat či predmetov) prisudzované špecifické citoslovce alebo konkrétny význam. 

Najjednoduchšie vysvetlenie tohto bežného javu s divokým názvom vám určite podajú tieto názorné ukážky: 

Dvaja psíkovia na podlahe?

Exkrement, ktorý na seba vzal podobu pôvodného majiteľa?

Dvaja bradatí muži

Keď ti už samotný drink naznačí, že máš dosť

Dáš si do kávy mlieko, zamiešaš a tam zrazu Snoopy

Cookie monster na rieke Mississippi

Bohyňa grepu

Kufor, ktorý očividne nechce ísť na výlet

Diabol v hydine?

Šťastný sneh

 

 

 

 

 

Zdroj:bp