Poznáte to. Máte napríklad nový mobil, ktorého sa v prvý deň dotýkate ako keby to bol zraniteľný novorodenec. No o pár mesiacov ho už bezmyšlienkovito hodíte z pár metrov na posteľ. A takto podobne sa správanie človeka väčšinou mení v súvislosti so všetkými zmenami, či novými vecami. Zopár z nich je zhrnutých do týchto trefných komiksov. Nájdeš sa v nich? 

Nová práca

Nový mobil

Nové vlasy

Život v manželstve

Po vyupratovaní domu

Šetrenie na dovolenku

Nová kvetina 

Noví susedia

Odsťahovanie sa od rodičov

 

 

 

Zdroj: brightside