Lego, Apple či Coca Cola sú firmy, ktoré sa vyznačujú svojimi notoricky známymi logami, avšak nie vždy vyzerali tak ako dnes.

Walt Disney

Burger King

Lego

Lay's

Instagram

Google

Lipton

Coca Cola

Apple

McDonald's

Ikea

Starbucks

https://brightside.me/creativity-design/14-examples-of-how-famous-brands-logos-have-changed-293510/