Na začiatkoch 20-teho storočia boli arktické ľadovce jednou z najtajomnejších a najmenej preskúmaných častí prírody. No počas viac ako 100 rokov výskumov sa stali jedným z najhmatateľnejších dôkazov postupných klimatických zmien našej planéty, resp. otepľovania. Tieto ľadovce sa totiž pomaly ale isto roztápajú, čo dokazujú aj nasledujúce fotografie, na ktorých viditeľne "niečo" chýba. 

Tieto fotografie na porovnanie zhromaždil Christian Åslund, švédsky fotoreportér, ktorý pracuje s Greenpeace. Ide o historické fotografie ľadovcov v Nórsku z Nórskeho polárneho inštitútu a na porovnanie súčasné fotografie (od roku 2002) Christiana a jeho kolegov z tých istých miest. Rozdiely sú až neuveriteľné. Túto sériu fotografií používa na podporu projektu #MyClimateAction v spolupráci s National Geographic, ktorého cieľom je dostať viac do povedomia debatu o klimatických zmenách, ako aj protest proti ropným vrtom v týchto roztápajúcich sa oblastiach. 

 

 

 

Zdroj: bp