Niektoré druhy škrečkov sa radia do ohrozených druhov a aj náš škrečok poľný je vo viacerých krajinách západnej Európy vedený ako kriticky ohrozený.

Samotené zvieratko- škrečok má veľmi bohatú históriu. Najskôr to boli škodci, ktorých treba zničiť, inokedy sa chovali len na kožuchy, nesôr to boli vzácne druhy. Najzaujímavejšie však pre nás zostáva kapacita ich lícnych vačkov. Úžasne ju zachytila kamera BBC aj s  röntgenovým záznamom. 

 

 

Zdroj: Youtube BBC