1. Šťastie je viac ako len pocit. Je to pocit, na ktorom sa treba podielať a pracovať na ňom. Ako? Hlavne pravidelným uvedomovaním si, všetkých vecí, za ktoré môžme byť vďační. Taktiež meditácia a pohyb vás určite spravia šťastnejšími.

2. Je OK nebyť OK. Naozajstné emocionálne šťastie je skôr a rovnováhe a vnútornom pokoji. Takže aj keď sa v našom živote deje niečo nepríjemné vieme si zachovať vnútorný pokoj.

3. Vravieť si, že "budem šťastný, keď..." je zaručená cesta nikdy nebyť sťastným.

4. Prítomný moment a jeho uvedomenie si je kľúčom ku kvalitnejšiemu životu.

5. Nestaňte sa posadnutý šťastím ako skôr vecami, ktorá naozaj milujete a majú pre vás význam, pretože to sú konieckoncov veci, ktoré vás spravia najšťatnejšími.