Existujú rôzne typy terapií či spôsobov meditácie pre upokojenie mysle. Pre každého človeka môže mať relaxácia a nadobúdanie nových síl iný charakter. Závisí aj od toho, ako konkrétne potrebuje človek "vypnúť". Či už je to zábavou, rozhovorom, čítaním knihy, sedením v tichu alebo nasávanie energie z prírody. Pre mnohých je liekom napríklad hudba, o ktorej sa nenadarmo hovorí, že lieči. A v neposlednom rade sú tu ešte rôzne zvuky, ktoré môžu na ľudí pôsobiť upokojujúco. Noa keď sa k týmto zvukom pridá prislúchajúca činnosť a budeme sa na ňu pozerať odzadu, vznikne nám z toho tzv. reverzná terapia. 

Tieto videá by vo vás mali vyvolať príjemné a relaxačné pocity, funguje to? 

 

 

 

 

Zdroj: YT