Od roku 1970 do roku 2010 sa asi o 52% zmenšila populácia rôznych druhov živočíchov. Za neuveriteľných 40 rokov ľudstvo dokázalo nemožné. Čo bude o ďalšie  pol storočie?

Odborníci odhadujú v trópoch zníženie o 56% druhov, Latinská Amerika ukazuje najdramatickejší pokles, pokles až o 83% je naozaj hrôzostrašný. Čo je príčinou tohto rýchleho vyhubovania? Podľa vedcov WWF príčina- človek je jednoznačná. Ľudia to preháňajú s rybolovom, lovom ktorý nie vždy je naozaj potrebný a aj v súlade so zákonmi. Zmena klímy je ďalšia hrozba, na ktorú nemôžeme zabudnúť. Suchozemské druhy od roku 1970 až 2010 poklesli o 39%, pôda slúži na poľnohospodárske účely, stavanie fabrík, čoraz viac miesta obývaného tiež nie je dobrým faktorom pre rozmnožovanie zvierat, ktoré neustále zatláčame do úzadia, zostávajú bez povšimnutia.

Pre sladkovodné ryby vedci z WWF zaznamenali v spomínaných rokoch pokles až o 76%. Medzi najhlavnejšie hrozby pre ryby zo sladkých vôd patrí znečisťovanie vôd, zmena hladín tvorená stavaním rôznych priehrad . Morské druhy znížili svoj počet o viac ako 39%, najväčší pokles bol zaznamenaný v Južnom oceáne, najviac postihnuté druhy sú morské korytnačky, žraloky ale tiež morské vtáky ako napríklad sťahovavé albatrosy.

 

Albatros

 

 

V San Diegu v ZOO robia opatrenia chránených druhov. Kedykoľvek nejaké zviera umrie odstránia jeho spermie alebo vajíčka a starostlivo ich zamrazia v kvapalnom dusíku.

Biely nosorožec zo San Diega, Zoo Safari Park blízkosti Escondida, Kalifornia je známy tým, že jedným z piatych zostávajúcich nosorožcov tohto druhu.

 

Biely nosorožec zo Zoo Safari Park

 

Dňa 25. októbra 2011 WWF a International Rhino Foundation potvrdil, že Nosorožec jávsky vo Vietname už zanikol. Posledný nosorožec tohto druhu sa našiel vo Vietname v národnom parku v apríli 2010 s guľkou v nohe a bez rohu. WWF za príčinu vyhynutia považuje jednoznačne pytliactvo.

 

Vyhynutý Nosorožec jávsky

 

 

 Štúdia publikované v Proceedings of the National Academy of Sciences ukazujú, že viac ako 10 % druhov suchozemských cicavcov v Austálií bolo zredukovaných. Hlavným vinníkom? Mačky a líšky, ktoré priniesli osadníci sú dobrými lovcami do dnes.

 

Divoká mačka s úlovkom

 

 

Na našej planéte sa vytvárajú neustále zmeny, vyhynutie niektorých druhov a nahradením iných je v celku normálne, ale tento proces je niečo, čo by malo trvať stovky tisíc a dokonca aj milióny rokov, nie pár desiatok. Samozrejme existujú aj pozitívne správy, kde človek chráneným zvieratám skutočne pomohol. Za niektoré hlavné príklady sú: Pandy v Číne, Africké nosorožce, tigri z Ďalekého východu, Orli bielohlavý zo  Severnej Ameriky a mnoho ďalších. Možno ak začneme spolupracovať a hľadať alternatívne a udržateľné spôsoby života, ktoré nijako nebudú ničiť ostatné živé tvory dokážeme zmeniť omnoho viac.

 

Orol bielohlavý

 

 

Tiger sibírsky

 

 

Čo si myslíte vy? Že to čo sa v súčasnosti deje je len kolobeh života? Priebeh, ktorý trvá už tisícky rokov, vymretie dinosaurov a mnoho druhov iných živočíchov je len výsledok prirodzeného procesu? Alebo je chyba niekde úplne inde?

    Zdroje: www.WashingtonPost.com,  WWF.panda.org