Internetom koluje tento obrázok (optický klam) spolu s otázkou: Koľko ľudských tvárí na ňom vidíte? 

Výsledok: 

Ak ste nenašli viac ako dve tváre mali by ste svoj zrak cvičiť. Sú však aj takí, ktorí našli až 12 tvárí. V tom prípade oplývate asi až nadmernou kreativitou.

http://verne.elpais.com/verne/2015/12/27/articulo/1451238658_232251.html?id_externo_rsoc=FB_CM