Berlín je krajina vo forme mestského štátu a hlavné mesto Nemecka. Po zjednotení Nemecka a východnej a západnej časti mesta, patrí k najväčším mestám v Európe. Je druhé najľudnatejšie mesto a ôsme čo sa týka mestského územia v rámci Európskej únie. Ležiace v severovýchodnom Nemecku je centrom európskeho metropolitného regiónu Berlin/Brandenburg pozostávajúceho z 5 miliónov ľudí z viac ako 190 krajín.


Love Parade - pouličný festival trance a technohudby, ktorý sa od roku 1989 do 2006 organizoval každé leto v Berlíne a v ďalších rokoch v iných nemeckých mestách. Prvá Love Parade niesla názov Friede, Freude, Eierkuchen. Navštívilo ju asi 150 návštevníkov a jej zakladateľmi boli Matthias Roeingh (alias Dr. Motte) a Maximilian Lenz (alias Westbam), ktorý sa potom zúčastňoval na všetkých Love Parade festivaloch, pravidelne 21 rokov. Dnes je Love Parade festival, ktorý dosahuje rekordné čísla v náštevnosti.

Budova Ríšskeho snemu - je súčasné sídlo nemeckého parlamentu v Berlíne v Nemecku. Budova bola postavená ako sídlo Ríšskeho snemu, slúžila od roku 1894 až do roku 1933, kedy bola vypálená. Od rekonštrukcie roku 1999 architektom Normanom Fosterom je opäť sídlom parlamentu. Pôvodná historická stavba je z roku 1894. Projekt bol dielom Paula Wallota navrhnutý v neorenesančnom slohu. Počas Hitlerovej moci došlo v marci roku 1933 k požiaru a budova vyhorela. Toto bola cenná výhovorka pre nacistov, ktorí následne potlačovali väčšinu ľudských práv. Budova bola viackrát poškodená v priebehu druhej svetovej vojny bombardovaním. Hrozilo, že by budova dokonca mohla byť zbúraná. Prežila a v rokoch 1958 – 1972 bola opravená a následne sa používala ako múzeum. Reichstagsgebäude sa stala znova sídlom nemeckého parlamentu v roku 1999 po rekonštrukcii vedenej renomovaným architektom Normanom Fosterom. Nemecky parlament sa dnes volá Bundestag. Reichstag ako názov parlamentu sa datuje od čias Svätej rímskej ríše až do rokov nacistického režimu. V dnešnom použití nemecký výraz Reichstag značí budovu Ríšskeho snemu, zatiaľ čo výraz Bundestag znamená inštitúciu.

Brandenburská brána - patrí k najznámejším pamätihodnostiam Berlína a k jeho významným symbolom. Stojí v centre mesta na rozhraní dvoch známych a veľkých tried: na západ od nej začína Straße des 17. Juni (Ulica 17. júna), na východ od brány potom pokračuje historická trieda Unter den Linden (Pod lipami). S touto stavebnou pamiatkou je spojených mnoho historických udalostí mesta.

Unter den Linden - (doslovne po slovensky Pod lipami) je známa široká ulica lemovaná významnými budovami, ktorá sa nachádza v berlínskej mestkej časti Mitte. Je pomenovaná podľa lipových stromov, ktoré lemujú trávnatý chodník v strede dvoch dopravných pruhov. Ulica Unter den Linden sa rozprestiera východo-západne od miesta bývalého kráľovského zámku Berliner Stadtschloss v parku Lustgarten, od miesta kde stál zdemolovaný Palast der Republik, k námestiu Pariser Platz a Brandenburskej bráne. Na východe ulica kríži rieku Spréva pri Berlínskom dóme a odtiaľ pokračuje ďalej pod menom Karl-Liebknecht-Straße. Na západe pokračuje za Brandenburskou bránou ako ulica Straße des 17. Juni. Hlavné severo-južné ulice križujúce ulicu Unter den Linden sú ulica Friedrichstraße a ulica Wilhelmstraße.

zdroj: wikipedia