Púšť Atacama v Chile patrí medzi tie najsuchšie na svete. Pod svojou pokrývkou však skrýva veľa potencionálnych kvetov v podobe zárodkov, cibuliek a semien.

Každých pár rokov sa premenia na kvety, keď tu zaprší. Tento rok tu pršalo po celých 7 rokoch sucha a niektoré oblasti sa podarilo zavlažiť až na toľko, že vznikla takáto nádhera.

http://www.the-open-mind.com/one-of-the-earths-driest-deserts-just-exploded-into-a-sea-of-pink/