Dobrá práca, naozaj dôkladný preklad z angličtiny do španielčiny 

 

 

"Zahúl si každý deň" 

 

 

Novinár si dal záležať na výstižnom nadpise článku

 

 

Namiesto názvu rádia sa dozvedáme, že "Terry Gross má malý penis"

 

 

Hapalo..

 

 

Čo tým chcel stylista povedať?

 

 

Úloha pre vás: Nájdite logiku v tomto "bezbariérovom prístupe"!

 

 

"Samo sa to.."

 

 

"Ťahať" (A za čo? Silou mysle asi..)

 

 

Do oddelenia "reťazové píly" predsa vždy patrily plastové nádoby..

 

 

Oddelenie pre verejnú bezpečnosť z Texasu ide príkladom 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: diply