Predkladaná kniha opisujúca posledné mesiace druhej svetovej vojny v okolí Hriňovej - krásnom slovenskom kraji, bola tvorená pre Hriňovčanov, pre učiteľov dejepisu a regionálnej výchovy ako aj bežným čitateľom, ktorí sa zaujímajú o historické udalosti z našej minulosti. Je ponorením do psychiky a života ľudí a medziľudských vzťahov, do ich postojov a hlavne činov i rozhodnutí v tejto ťažkej dobe.

Knihu je možné objednať na nasledujúcich e-mailových adresách:

andrea.sulekova@gmail.com

neupaverovag@gmail.com

Pre prípadné otázky kontaktujte našu Facebook stránku!