Galanta (je okresné mesto ležiace na juhozápade Slovenska v Trnavskom kraji. Miestnymi časťami Galanty sú pripojené obce Nebojsa, Hody a Javorinka. Bývalou miestnou časťou je dnes samostatná obec Matúškovo. Mesto je dôležitou križovatkou železničných tratí Galanta – Leopoldov a Bratislava – Štúrovo.

Po okrajoch mesta pretekajú potoky Šárd a Derňa. Rieka Váh je vzdialená 6 km od Galanty. Najbližšou vodnou plochou je Vincovo jazero vzdialené asi 7 km od mesta Galanta a asi 1 km od mesta Sládkovičovo. Jeho zvláštnosťou je, že takmer nezamŕza, nakoľko je vyhrievané geotermálnym vrtom, z ktorého je zásobované aj blízko stojace kúpalisko. Ďalšia vodná plocha, Vodné dielo Kráľová, ktoré je známe aj pod menom Kaskády, sa nachádza na rieke Váh. Je lákadlom pre milovníkov vodných športov a rybolovu.

 

Neogotický kaštieľ (hore) je  romantická napodobnenina tudorovskej gotiky. Pôvodný objekt dali postaviť v r. 1633 bratia Daniel a Pavol Esterházyovci ako renesančný opevnený objekt. V r. 1736 bol prestavaný v barokovom slohu a v roku 1860 bol prestavaný Jozefom Esterházym do dnešnej neogotickej podoby. Objekt nie je sprístupnený verejnosti. Momentálne hľadá mesto vhodného investora pre jeho rekonštrukciu. V roku 2011 sa dokončila rekonštrukcia severného krídla z prostriedkov štrukturálnych fondov. Park, vedľa kaštieľa, obohatený o exotické dreviny a majestátne exempláre dubov je z 2.polovice 19.stor.

Termál centrum Galandia

Celkový areál Termál centra Galandia priamo naväzuje na už existujúce plochy športu a rekreácie mesta Galanta (Dom športu, Športovú halu, Tenisový areál), futbalové ihrisko, čím vytvára možnosti komplexnejšieho využitia v rámci pobytu.

Centrom termálneho komplexu s celoročnou prevádzkou je hlavný objekt, v ktorom z pohľadu návštevníkov hrá rozhodujúcu úlohu bazénová hala so štyrmi nerezovými vnútornými bazénmi v celkovej rozlohe 513 m2. V rámci haly je možné využiť služby aj samoobslužnej reštaurácie, na galérii sú umiestnené šatne pre mužov a ženy s hygienickými zariadeniami. K dispozícii sú aj základné relaxačné služby – masáže a sauny.

 

Renesančný kaštieľ (dole) – postavil František Esterházy okolo roku 1600. Stavebný vývoj kaštieľa s opevnením predstavoval hodnotný komplex neskororenesančnej architektúry. Súčasnú podobu získal po celkovej rekonštrukcii, ktorá bola dokončená v r. 1992. Kaštieľ je vo vlastníctve mesta. Nachádza sa v ňom obradná miestnosť, expozícia Vlastivedného múzea, reprezentatívne priestory pre slávnostné účely a pravidelne sa tu organizujú výstavy rôzneho druhu. Kaštieľ je sprístupnený verejnosti.

 

Kompletný program podujatí organizovaných mestom Galanta nájdete na stránke mestského kultúrneho strediska.

Všetky udalosti konajúce sa v meste nájdete na našej stránke pre mesto galanta - Partymenu.eu!

 

zdroj: wiki, galanta.sk