Liptovský Mikuláš je okresné mesto na severe Slovenska, centrum stredného Liptova. Mesto Liptovský Mikuláš leží v centrálnej časti geomorfologického podcelku Liptovská kotlina, je obklopené pohoriami Západné Tatry na severe, Nízke Tatry na juhu a Chočské vrchy na severozápade.

Územím mesta preteká rieka Váh, ktorá sa na západnom okraji intravilánu vlieva do vodnej nádrže Liptovská Mara. Najväčšou vodnou plochou v meste (a nielen v ňom) je teda Liptovská Mara, ktorej východná časť je súčasťou katastrálneho územia.

Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1286. Mesto nesie názov po svojom patrónovi svätom Mikulášovi. Mesto vtedy tvoril len rímskokatolícky kostol a pár domov okolo neho. V prvej polovici 14. storočia mal Liptovský Mikuláš významné obchodné postavenie.

 

Stáel aktualizovaný program najznámejšieho mestského kina na august a september nájdete na stránke Golden Apple Cinema. Medzi najvýznamnejších organizátorov kultúrnych podujatí samozrejme patrí Liptovské kultúrne stredisko.

Na nasledujúcom odkaze nájdete všetky akutálne a budúce udalosti, ktoré môžete v Liptovskom Mikuláši navštíviť!

 

Niečo málo z histórie...

Uprostred Liptovskej kotliny, na pravom brehu Váhu, sa oddávna sústreďoval život našich predkov. Archeologické výskumy Liptova potvrdili osídlenie tohto územia už od doby kamennej. Tvorcovia badenskej a lužickej kultúry, Kelti, Slovania - všetci tu zanechali trvalé doklady o svojom živote. Lužická kultúra zasiahla do dejín Liptova takmer na tisíc rokov. Zostali po nej početné bronzové výrobky, opevnené hradiská a rozsiahle pohrebiská. Kelti, prvý historicky známy národ na území Slovenska, priniesol v prvom storočí p. n. l. vyspelú kultúru s rozvinutým remeslom a bohatým náboženským životom. Trvalé osídlenie tohto územia je však spojené až s príchodom slovanských kmeňov v 9. storočí nášho letopočtu. Dá sa predpokladať, že Liptov patril k okrajovým častiam Veľkej Moravy. 

Liptovský Mikuláš je zároveň miestom popravy nášho národného hrdinu - zbojníka Jánošíka!

 

V meste môže človek využiť mnohé možnosti športového vyžitia. Medzi najdôležitejšie určite patrí už spomínaná Liptovská Mara, ktorá dovoľuje návštevníkom celoročný záujem o plávanie a člnkovanie, ale aj o korčuľovanie. Nakoniec musíme samozrejme spomenúť, źe mesto je (podobne ako Poprad) vstupnou bránou do Tatier, tak hor sa na výlet!

 

zdroj: wiki, mikulas.sk