Bude raz možné priviesť mamuta alebo neandertálca späť k životu? Ak áno, mali by sme? Ako klimatické zmeny ovplyvňujú vývoj a vymieranie druhov? To sú niektoré z otázok, preskúmaných vedeckou spisovateľkou Maura O'Connor v jej novej knihe, Vzkriesenie Vedy: Zachovanie, de-vymieranie a neistá budúcnosť. Cestou svetom z Kene (pri hľadaní bieleho nosorožca) do laboratória v Kalifornii (kde sa genetici snažia vzkriesiť vyhynutého holuba sťahovavého), O'Connor prináša správy o ľuďoch a miestach na predných líniách, čo sa dostalo do poedomia ako vzkriesenie vedy. Hovoriac z domova v Brooklyne vysvetľuje základné otázky o genetickom inžinierstve.
 
Vyhynutý holub sťahovavý
 
 
Väčšina z nás sú si vedomí, že zmena klímy mení stanovište pre druhy a prostredie pre ich život. To, čo sa tým nemusí nutne myslieť je, že zmenou stanovíšť a prostredia ovplyvňujeme sily, ktoré pôsobia na evolúciu. Zmeny sa teraz dejú tak rýchlo, že sa zdá, že niektoré druhy sa uberajú smerom k zániku, pretože sa nemôžu prispôsobiť dostatočne rýchlo. Zmena klímy je tiež hnací motor, ktorý urýchľuje vývoj.
 
(pozn. autora: denne vyhynie až do 150 rastlinných a živočíšnych druhov, vedeli ste to?)
 
Biely nosorožec - ohrozený druh, takmer pred vyhynutím
 
 
 
Ale ako definovať, kde druh začína a končí? Genetická sekvencia zhoršuje problém, pretože teraz môžeme pozrieť do genetickej výbavy zvieraťa a uvidíme, ako úzko alebo "nie úzko" je v príbuzenstve s iným vzdialeným druhom. Ako definujeme druh môže tiež zmeniť jeho právny štatút podľa zákona o ohrozených druhoch. Druh môže byť chránený, ale jeho poddruhy nemusia byť . To je dôvod , prečo je to dôležité mať uznávanú definíciu toho, čo druh je a čo nie je.