Your actual location can be set by clicking to map below or searching the city here:

Log in

alebo

forgotten password?

Don't have account?

Sign up

DETAIL AKCIE - SEMINÁR OTCOVHO SRDCA

Piatok - 03.11.2017
Obrazok ( plagat ) udalosti

Seminár Otcovho srdca

03.11.2017 18:00 - 08.11.2017 13:00
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže , Ústie nad Priehradou 41, Trstená
Ostatné / Semináre
SEMINÁR OTCOVHO SRDCA
V dňoch 3. – 8. novembra 2017 bude prebiehať seminár Otcovho srdca, ktorý vedú Robert a Vicki de Hoxar z Anglicka spolu s prevažne slovenským tímom. Seminár bude v Oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou.

Seminár Otcovho srdca je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Program tvoria vyučovania plné osobných svedectiev a modlitby za účastníkov. Seminár je vhodný skutočne pre každého. Ľudia s ťažkým rodinným pozadím však často prežijú naozaj veľký posun a uzdravenie.

Záväzné prihlasovanie je najneskôr do 27. októbra 2017!
https://viac.typeform.com/to/s2bPIu

Registrovaný účastník je povinný zúčastniť sa denne programu od jeho začiatku po koniec!

Registrácia je platná až po uhradení plného účastníckeho poplatku na bankový účet:

Číslo účtu: SK83 0200 0000 0033 7190 2656

Variabilný symbol: 0308

Do poznámky je potrebné uviesť: Vaše meno a priezvisko.

Registračný poplatok kryje náklady tímu a organizačného zabezpečenie.

Registračný poplatok za seminár:

70 € za účastníka (bez ubytovania a raňajok)
120 € za účastníka (v cene je zahrnutý okrem registračného poplatku aj ubytovanie, plná penzia, občerstvenie).

V prípade otázok nás kontaktujte office@ozviac.sk na alebo telefónnom čísle 0948 849 922.
Organizátor nie je uvedený
Ste organizátorom, alebo poznáte organizátora?

Fotografie

fotogalérie
DISCUSSION / COMMENTS
empty yet