Your actual location can be set by clicking to map below or searching the city here:

Log in

alebo

forgotten password?

Don't have account?

Sign up

DETAIL AKCIE - CESTA DOMOV (ZVOLEN)

Piatok - 03.11.2017
Obrazok ( plagat ) udalosti

Cesta domov (Zvolen)

03.11.2017 14:00 - 05.11.2017 13:30
ANNWIN, Prachatická 45, Zvolen
Ostatné / Kurz
Cesta domov je zážitkový kurz o smrti a umieraní založený na relaxačných cvičeniach, ktoré sú podporené presnými a špecifickými zvukovými vzorcami zachytenými na audiokazetách. Je výsledkom spolupráce Roberta Monroa, objaviteľa metódy hemisférovej synchronizácie, známej pod názvom Hemi-Sync a dvoch odborníkov, Elizabeth Kübler-Ross, M.D., priekopníčky a svetoznámej bádateľky v skúmaní umierania, stavov blízkych smrti (u nás sú známe práce o klinickej smrti jej žiaka Raymonda Moodyho) a profesorom Charlesom Tartom, Ph.D., známym vo svete výskumami zmenených stavov vedomia. Niekoľkoročné využívanie tejto špeciálnej série v hospicoch, nemocniciach a opatrovateľských centrách v Európe i USA prinieslo výsledky pre mnohých klientov a ich príbuzných:
- zníženie strachu z fyzickej smrti
- prehĺbenie poznania, že ľudská existencia nezaniká fyzickou smrťou
- pomoc pri uvoľnení pocitov viny, emócií a myšlienok, ktoré zaťažujú umierajúceho
- prehĺbenie schopností empatie a podpory zo strany blízkych a opatrovateľov
- redukcia v prežívaní stresu pri umieraní blízkeho človeka
- lepšie vyrovnanie sa so smrťou blízkej osoby a jej emocionálnymi následkami

Cieľom kurzu je uviesť účastníkov do systému využitia metódy Hemi-Sync v bežnej praxi. Počas tohto kurzu sa účastníci oboznámia s:
- teoretickými východiskami metódy hemisférovej synchronizácie
- teóriou zmenených stavov vedomia a ich vzťahu k procesu umierania
- metódu hlbokej relaxácie a jej využitie pri práci s emocionálnym stresom
- možnosťami praktickej aplikácie metódy v práci s klientami
- zážitkové cvičenia na ďalšie prehĺbenie skúseností so zmenenými stavmi vedomia
- prehĺbenie zručností absolventov tréningu

Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem o vlastný rast a prehĺbenie vlastnej životnej skúsenosti.

Časový harmonogram
Piatok:
1400 - 1430: Registrácia účastníkov
1430 - 1800: Prvý blok cvičení

Sobota:
0900 - 1200: Druhý blok cvičení
1200 - 1400: Obed
1400 - 1800: Tretí blok cvičení

Nedeľa:
0900 - 1300: Štvrtý blok cvičení
1300 - 1330: Záver kurzu

Prineste si:
- spací vak alebo deku na prikrytie počas kurzu
- vankúšik
- prezuvky (v tréningovej miestnosti nie je dovolené nosiť obuv na von a podlaha je dláždená)
- šatku na prikrytie očí
- poznámkový blok a pero
- minerálnu alebo stolovú vodu

**********************************************
Zvýhodnená cena kurzu 100€/osobu platí do 6. 10. 2017
Normálna cena kurzu 120€/osobu platí od 7. 10. 2017
Uzávierka prihlášok je 20. 10. 2015
**********************************************
Výhodná cena kurzu je braná podľa dátumu zaplatenia kurzového poplatku a nie podľa dátumu prihlásenia sa! Ak sa prihlasujete v posledný deň výhodnej ceny kurzu, musíte v ten deň aj zaplatiť, v opačnom prípade na mieste kurzu doplatíte zvyšok do plnej ceny kurzu.

Platba:
SK5411000000002920882447 v Tatrabanke, a.s., pobočka Zvolen, VS: 0305112017, KS: 0308

STORNO:
Zrušenie účasti do 6. 10. 2017 účtujeme 10% poplatok zo zaplatenej ceny
Zrušenie účasti do 20. 10. 2017 účtujeme 50% poplatok zo zaplatenej ceny
Zrušenie účasti od 21. 10. 2017 účtujeme 100% poplatok zo zaplatenej ceny

Prihláste sa vyplnením tejto elektronickej prihlášky:
https://goo.gl/forms/uG7mFOuVH7OdI0Su2
Organizátor nie je uvedený
Ste organizátorom, alebo poznáte organizátora?

Fotografie

fotogalérie
DISCUSSION / COMMENTS
empty yet