Your actual location can be set by clicking to map below or searching the city here:

Log in

alebo

forgotten password?

Don't have account?

Sign up

DETAIL AKCIE - OPEN CALL 2018

Utorok - 31.10.2017
Obrazok ( plagat ) udalosti

OPEN CALL 2018

31.10.2017 09:00 - 15.11.2017 19:00
Nástupište 1-12, Topoľčany, 17 Novembra, Topoľčany, Topoľčany
Výstava / Tematická
__________for english scroll down___________

VÝZVA PRE UMELCOV A KURÁTOROV 2018!
Nástupište​ ​1-12​ ​je​ ​občianske​ ​združenie,​ ​ktorého​ ​ťažiskovým​ ​projektom​ ​je​ ​Multimediálny​ ​priestor​ ​pre​ ​súčasnú
kultúru​ ​Nástupište​ ​1-12​ ​nachádzajúci​ ​sa​ ​v​ ​300m​ ​dlhom​ ​podchode​ ​pod​ ​autobusovou​ ​a​ ​železničnou​ ​stanicou​ ​v
Topoľčanoch.
Našou víziou je otvorený a hravý svet umenia nepoznajúci hranice medzi umelcami, médiami a divákmi.
Aj preto otvárame výzvu pre umelcov, umelecké skupiny a skupiny, v ktorej hľadáme projekty na rok 2018.
Priestor, ktorý sme pre verejnosť otvorili v roku 2011 je modulárny a má pohyblivé, priehľadné 8m široké dvere,
ktoré umožňujú plné prepojenie uzavretej vnútornej galérie s verejným priestorom celého podchodu.

Zašlite nám vašu žiadosť na realizáciu projektu, ak:

- Chcete​ ​realizovať​ ​interdisciplinárny​ ​projekt​ ​a​ ​hľadáte​ ​vhodný​ ​priestor​ ​a/alebo​ ​umelcov​ ​na​ ​spoluprácu.
Našim zámerom je vytvoriť platformu v rámci ktorej môžu spolupracovať umelci z rôznych disciplín a krajín a
ktorá bude poskytovať podporu pre interdisciplinárny dialóg. Zároveň bude experimentálnym priestorom, v
ktorom majú umelci možnosť vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.

- Radi tvoríte site-specific diela
Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 je svojskou ne-galériou, ktorej špecifikom je
možnosť priameho kontaktu s ne-galerijným divákom a bežnou verejnosťou denne prechádzajúcou verejným
priestorom. Ako taký je vhodný na realizáciu happeningov, site specific inštalácii, nástenných malieb a kresieb,
performácií, a pod.

- Hľadáte umeleckú rezidenciu, ktorá poskytne priestor
V nadchádzajúcom roku otvárame opäť program krátkych rezidencií pre umelcov. Táto rezidencia je otvorená
pre umelcov pracujúcich v akomkoľvek médiu.

- SVOJE ŽIADOSTI ZASIELAJTE NA EMAIL info@nastupiste.sk
- PREDMET OPEN CALL 2018, do 15.11.2017
- K ŽIADOSTI PROSÍM PRILOŽTE:
- ukážky vašich prác alebo webovú stránku s online galériou
- životopis
- stručný popis projektu, (max 300 slov).

______________________________________________________
OPEN CALL 2018
Platform 1-12 is an artists led non-profit civic association that runs a Multimedia Space for Contemporary Culture located in a 300m long public underpass, underneath the Bus and Railway station in a small town Topolcany, Slovakia.

Our vision is an open, playful and provocative art world with no borders between artists, disciplines and viewers, therefore we are accepting new submissions from individuals, groups of artists or curators for projects for upcoming year 2018.

Our space opened in September 2011 and has adjustable doors, that can be opened widely for 8m and at this stage it breaks the wall boundaries between the inner gallery space and the actual public area of the underpass.

PLEASE, SUBMIT YOUR APPLICATION

-If​ ​you​ ​have​ ​an​ ​idea​ ​of​ ​an​ ​interdisciplinary​ ​project​ ​and​ ​you​ ​look​ ​for​ ​a​ ​platform​ ​to​ ​make​ ​your​ ​idea happen​ ​and/or​ ​look​ ​for​ ​collaborating​ ​artists​ ​from​ ​various​ ​disciplines.
The aim is to build up a platform and connect people from different disciplines working together, push for
greater collaboration, support and encourage interdisciplinary research and dialogue as well as to offer a new
experimental zone, where the artists are able to step out of their comfort zone and be a part of a new experience.

-If​ ​you​ ​love​ ​to​ ​work​ ​on​ ​site​ ​specific​ ​art​ ​projects.
The space itself is a non-traditional gallery space that offers a great opportunity to approach non gallery viewers / the general public that passes through. It can be used for happenings, site specific installations, drawings, murals,
performances, etc.

-If​ ​you​ ​are​ ​ ​artist/​ ​group​ ​of​ ​artists​ ​/curator​ ​looking​ ​for​ ​an​ ​art​ ​residency​ ​providing​ ​support​ ​for​ ​your
practise
In upcoming year we are again opening a residency program for artists. This is open to any media or forms of arts.

TO APPLY, PLEASE SEND US
- Work samples or your web page with online gallery,
- CV and a brief artist statement
- Proposal of the project you would like to do with us (max. 300 words)

EMAIL: info@nastupiste.sk
SUBJECT:​ OPEN CALL 2018, deadline 15.11.2017
FOLLOW​ ​US​: www.nastupiste.sk​ ​ ​ ​ ​https://www.facebook.com/Nastupiste
Organizátor nie je uvedený
Ste organizátorom, alebo poznáte organizátora?

Fotografie

fotogalérie
DISCUSSION / COMMENTS
empty yet