Your actual location can be set by clicking to map below or searching the city here:

Log in

alebo

forgotten password?

Don't have account?

Sign up

DETAIL AKCIE - SHORES OF CRUCIAL ACTIVITY - WORKSHOP / W ELENA STREMPEK

Sobota - 28.10.2017
Obrazok ( plagat ) udalosti

Shores of Crucial Activity - Workshop / w Elena Strempek

28.10.2017 18:00 - 28.10.2017 19:00
galéria Plusmínusnula, Hurbanova ulica č. 11, Žilina
Ostatné / Workshop
„Shores Of Crucial Activity - Workshop“ skúma otázku, či je umenie
prácou a čo to znamená, byť na svete doma. Začneme meditáciou,
pozornosť upriamime na svoje telo. Účastníci sa budú zaoberať týmito teoretickými otázkami, pričom využijeme všetok svoj potenciál ich (ne)pochopiť. Vydajme sa na spoločnú cestu k pobrežiam zásadnej aktivity.
Workshop s Elenou Strempek:
Sobota, 28. 10. 2017, 18:00 - 19:00h

Elena Strempek je umelkyňa, pedagogička a historička umenia, ktorá pracuje naprieč disciplínami prostredníctvom performancií založených na výskume. Nedávno ukončila magisterský stupeň odboru "Kritické a pedagogické štúdiá" na Akadémií umení v Malmö, v súčasnosti pôsobí v Lipsku.
http://www.strempek.de/

EN
„Shores Of Crucial Activity - The Workshop“ investigates the question if art is work and what it means to try to be at home in the world. Starting with a meditation, we draw attention to our bodies. The participants are invited to engage with these theoretical questions by using all of our potentialities to (mis-)understand. Let’s embark on a collective journey to the shores of crucial activity.
With Elena Strempek
Saturday 28.10.2017, 6-7pm

Elena Strempek is an artist, educator and art historian working across the disciplines through research-based performance. She recently graduated with a master's in "Critical and Pedagogical Studies" from Malmö Art Academy and is based in Leipzig, Germany.
http://www.strempek.de/
Organizátor nie je uvedený
Ste organizátorom, alebo poznáte organizátora?

Fotografie

fotogalérie
DISCUSSION / COMMENTS
empty yet