Your actual location can be set by clicking to map below or searching the city here:

Log in

alebo

forgotten password?

Don't have account?

Sign up

DETAIL AKCIE - SYMPÓZIUM MEDAILÍ / MEDAL ART SYMPOSIUM / 2 - 29. 10. 2017

Sobota - 28.10.2017
Obrazok ( plagat ) udalosti

Sympózium medailí / Medal Art Symposium / 2 - 29. 10. 2017

28.10.2017 15:00 - 28.10.2017 18:00
Múzeum mincí a medailí Kremnica, Štefánikovo nám. 11/21, Kremnica
Stretnutia / <none>
Medzinárodné sympózium medailí je periodickým podujatím, organizovaným spravidla každé dva roky už od roku 1983, na podporu súčasnej medailérskej tvorby. Základnou myšlienkou sympózia je vytvorenie priaznivých podmienok pre tvorbu zúčastnených autorov, prispievať k výmene informácií a tvorivých podnetov na medzinárodnej úrovni. Špecifikom kremnického sympózia je vytvorenie autorského návrhu a následná realizácia jednej obojstrannej razenej medaily. Okrem toho autori vytvoria návrhy na 5 liatych medailí. Pre medailérov z rôznych krajín je podujatie príležitosťou spoznať súčasný život a kultúrne dianie na Slovensku, oboznámiť sa s bohatou históriou mesta Kremnica, jeho minciarskou a medailérskou tradíciou. Ponúka možnosť spoznať perspektívy ďalšieho vývoja medailérskej tvorby s ohľadom na činnosť kremnickej mincovne, pôsobiacej neprerušene takmer 700 rokov.

The International Symposium of Medals in Kremnica is a biennial event organized since 1983 to support contemporary medal art. The main idea of the Symposium is to create favorable conditions for the creative work of the participating authors, contribute to the exchange of information and creative stimuli on the international level. Specific feature of the Kremnica medal art symposium is the possibility to create a struck medal. Besides that the participants create five cast medals. The event is an opportunity for medal artists from different countries to get to know the present-day life and cultural activities in Slovakia, to acquaint themselves with the rich history of the town of Kremnica, with its tradition of producing coins and medals. It offers the opportunity of learning about the possibilities for further development of the medal art with regard to the activity of the Kremnica Mint, which has operated without interruption for almost 700 years.
Organizátor nie je uvedený
Ste organizátorom, alebo poznáte organizátora?

Fotografie

fotogalérie
DISCUSSION / COMMENTS
empty yet