Your actual location can be set by clicking to map below or searching the city here:

Log in

alebo

forgotten password?

Don't have account?

Sign up

DETAIL AKCIE - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ VŠVU

Piatok - 27.10.2017
Obrazok ( plagat ) udalosti

Deň otvorených dverí VŠVU

27.10.2017 09:00 - 27.10.2017 18:00
VŠVU / AFAD, Hviezdoslavovo námestie 225/26, Bratislava - Rača
Ostatné / Deň otvorených dverí
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí.
V piatok, dňa 27. 10. 2017, budú od 9:00 do 18:00 otvorené dvere ateliérov a pracovísk na Drotárskej ceste, Hviezdoslavovom námestí aj Koceľovej ulici v Bratislave.

Príďte zažiť atmosféru výčby, využite príležitosť konzultovať priamo s pedagógmi, pozrieť si práce terajších študentov a informovať sa ohľadom prijímacích pohovorov.

V rámci komentovanej prehliadky, ktorá bude o 9:00 a 13:00 v budove na Hviezdoslavovom námestí a o 10:00 a 14:00 v budove na Drotárskej ceste, Vás prevedieme po budovách školy, kde budú počas celého dňa k dispozícii pedagógovia, asistenti, doktorandi a študenti jednotlivých katedier.

Program DOD 2017 nájdete aj na www.vsvu.sk
V prípade otázok kontaktujte PR oddelenie VŠVU na emailovej adrese pr@vsvu.sk

----

PROGRAM DOD 2017
Komentovaná prehliadka – prevedenie budovou s krátkymi zastávkami v ateliéroch
9.00 a 13.00 - Hviezdoslavovo námestie 18
10.00 a 14.00 - Drotárska cesta 44

Prezentácia Butterfly Effect - praktické vzdelávanie pre digitálny biznis – Lucia Šicková a Táňa Zacharovská / PIEL FEDERATION
Drotárska cesta 44, 12:30 hod., miestnosť č. 271

Koceľova 23:

Katedra Maliarstva
Prípravný ateliér (Mgr. art. Erik Šille)
-10.00-16.00 otvorený ateliér, vystavené práce študentov
Ateliér mal+by (doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD. )
- 10.00- 16.00 otvorené ateliéry
- 13.00- 16.00 individuálne konzultácie
Dielne/Idea výtvarného materiálu (Mgr. art. František Demeter)
– 14.00 -15.00 prezentácia prác študentov, technologické ukážky

Hviezdoslavovo námestie 18:

Katedra Maliarstva
Ateliér +-XXI (Mgr. art. Martin Špirec, ArtD.)
- 10.00 -16.00
- otvorené ateliéry, individuálne konzultácie
Štvrtý Ateliér (prof. Ivan Csudai, akad. mal.)
- 10.00 -16.00
- otvorené ateliéry, individuálne konzultácie

Katedra Architektonickej tvorby
9:00 – 12:00 Vystavené vizualizácie projektov, prezentácie rozpracovania, kritiky
9.00 – 12.00 Ateliér na skúšku – otvorený ateliér – záujemcovia si navrhnú, nakreslia a vymodelujú domček, možnosť konzultácie návrhu
13.30 – 14.30 Prezentácia KAT, beseda a možnosť konzultovať domáce práce
14.30 – 17.00 Prístupné ateliéry, prebiehajúca ateliérová výučba

Drotárska cesta 44:

Katedra Fotografie a Nových Médií
- prístupné všetky ateliéry : prítomní pedagógovia a študenti katedry
9.00- 18.00
- výstava študentských prác a publikácií
- miestnosť č. 339 a č. 340 – projekcia s prezentáciou aktuálnych projektov
- individuálne konzultácie priamo počas dňa otvorených dverí a informácie o prijímacích pohovoroch

Katedra Socha, Objekt, Inštalácia
otvorené ateliéry
9.00-18.00
č. 365 Aj plochá socha - doc. Ján Hoffstädter, akad. soch
č. 366 Socha v architektúre a vo virtuálnom priestore, prof. Patrik Kovačovský
č. 187 Kurz Sochy I. - prof. Peter Roller, akad. soch.
č. 188 Kurz modelovania – doc. Rastislav Trizma, akad. soch.
Možnosť konzultácií pre uchádzačov o štúdium po celý deň.
Prezentácia výsledkov:
Prezentácia na chodbe na 1. poschodí – vystavené práce pedagógov katedry SOI
Možnosť komentovanej prehliadky v dielňach na prácu s kameňom, drevom, odlievanie do sadry a plastov, odlievanie do bronzu a zváranie kovov.

Katedra Grafiky a Iných Médií
- sprístupnené všetky ateliéry
9.00-13.00- možnosť nahliadnuť do ateliérovej tvorby študentov
9.00-18.00- poskytovanie informácií ohľadom prijímacích pohovorov a štúdia na katedre, možnosť konzultácie pre záujemcov o štúdium na katedre, prístup ku katalógom ateliérov a materiálom, ktoré prezentujú aktivity katedry

Katedra Intermédií
9.00 – 18.00 – všetky ateliéry – prezentácie jednotlivých ateliérov, projekcie prác z archívu
– Ateliér priestorových komunikácií + (prof. Anton Čierny) – projekcia prác, sprievodný text o koncepcii ateliéru, prítomný pedagóg
– Ateliér IN (doc. akad. mal. Ilona Németh, ArtD.) – projekcia študentských prác, prítomní študenti a pedagógovia pre poskytovanie informácií o štúdiu v ateliéri.
– Ateliér Obraz/zvuk/text a kontext (Mgr. art. Nóra Ružičková ArtD.) – projekcia študentských prác a konzultácie pre uchádzačov, prítomní pedagógovia.

Katedra Úžitkového Umenia
9.00-18.00
-Ateliér keramiky je aktuálne celý na podujatí Designblok v Prahe, ateliér sa predstaví videoprojekciou prác študentov, miestnosť č. 253
-Ateliér Sklo – študenti pracujúci v ateliéroch, prítomní pedagógovia, vystavené práce študentov, miestnosť č. 103
- Ateliér S+M+L_XL - Kov a šperk, miestnosť č. 102 inštalácia študentských prác a premietanie, miestnosť č. 368 – prebiehajúca výučba a workshop tradičných techník (vedie Jiří Urban, umelecký šperkár)

Katedra Textilnej Tvorby
9.00-18.00
Ateliér odevného dizajnu miestnosť č. 343 / Ateliér textilného dizajnu miestnosť č. 359 / Ateliér textilnej tvorby v priestore miestnosť č. 138
-sprístupnené ateliéry, prítomní študenti, možnosť pozrieť si prebiehajúcu výučbu
-počas komentovanej prehliadky bude pripravená video prezentácia v každom ateliéri
-možnosť konzultácií s pedagógmi
dielňa č.137 ukážky práce s novými technológiami – digitálne žakárové tkanie textílií a tafting
dielňa č.141 súčasná metóda tvorby autorských vlasových kobercov použitím pneumatickej nastreľovacej pištole

Katedra Dizajnu
9.00-18.00
-prístupné všetky ateliéry, prítomní pedagógovia, asistenti a doktorandi
- video prezentácie prác študentov
- prezentácie prác študentov – modely, prototypy, Ateliér Industrial dizajn – miestnosť č. 308A, Ateliér Art dizajn č. 237, Ateliér Transport dizajn č. 116

Katedra Vizuálnej Komunikácie
9.00-18.00
- všetky ateliéry
- miestnosť č. 226 – prezentácia katedry na obrazovke, možnosť prezerania publikácií vydaných alebo súvisiacich s katedrou, prítomnosť pedagógov podávajúcich informácie o štúdiu a prijímacích pohovoroch

Katedra Reštaurovania
- ateliéry na 1., 2. a 3. poschodí
9.00-18.00
- prístupné ateliéry s pracujúcimi študentmi, prezentácia katedry reštaurovania po jednotlivých ateliéroch
-Reštaurátorská klinika pre verejnosť – poradenstvo v oblasti reštaurovania umeleckých diel a ich artefaktov

Kabinet Kresby
08.00-17.00
- prebiehajúca výučba kresby podľa modelu v ateliéri č. 258 a 345. Vstup možný len v rámci komentovanej prehliadky !
Organizátor nie je uvedený
Ste organizátorom, alebo poznáte organizátora?

Fotografie

fotogalérie
DISCUSSION / COMMENTS
empty yet