Your actual location can be set by clicking to map below or searching the city here:

Log in

alebo

forgotten password?

Don't have account?

Sign up

DETAIL AKCIE - TO NAJLEPŠIE, ČO DOMA MÁME

Štvrtok - 26.10.2017
Obrazok ( plagat ) udalosti

To najlepšie, čo doma máme

26.10.2017 18:00 - 26.10.2017 20:00
Zvolenský zámok, Námestie SNP, Pliešovce
Stretnutia / <none>
SNG si pre Vás pripravila ďalší kurátorský výklad. Tentokrát na tému - výtvarné záľuby aristokratiek v biedermeieri, Vám príde porozprávať rodená zvolenčanka a kurátorka zbierok starého umenia Katarína Beňová.


Výuka žien v oblasti výtvarného umenia prebiehala v 19. storočí prevažne po súkromnej línii. Väčšina výtvarných akadémií neprijímala ženy ako študentky, výnimkou na krátke obdobie bola napríklad akadémia v Mníchove. Popri profesionálnych maliarkach si pozornosť zaslúžia i autorky z prostredia talentovaných amatérok a to predovšetkým z radov aristokracie. Činnosť šľachtica/šľachtičien sa dlhé obdobie orientovala len na úlohu mecéna a zberateľa. Práve v prvej polovici 19. storočia sa v širšom meradle začínajú prejavovať aj na poli umeleckej tvorby. Hlavným médiom sa stala kresba, ktorá sa od obdobia baroka dostala do popredia i v aristokratických kruhoch. Pod vplyvom osvietenstva sa k hudobnému vzdelaniu a záujmu o prírodu začali pestovať aj výtvarné aktivity. O aktivitách amatérskych umelkýň sa zachovalo niekoľko príkladov ich tvorby, najčastejšie v podobe akvarelov alebo kresieb. K ich výtvarným témam patrila maľba kvetín, zátiší, portréty, prípadne výjavy z rodinného života i námety obytných interiérov.

Katarína Beňová

kurátorka zbierok starého umenia
Vyštudovala na Katedre dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1995 - 2001), kde v roku 2010 obhájila doktorát na tému Portrétne umenie v Bratislave v rokoch 1815 - 1848.
Od roku 2000 pracuje ako kurátorka Zbierky umenia 19. storočia v Slovenskej národnej galérii a zároveň od roku 2012 ako odborná asistentka na Katedre dejín výtvarného umenia. Venuje sa primárne umeniu prvej polovice 19. storočia v strednej Európe a prelomu storočí.
Pripravila výstavy ako Mednyánszky (1852 - 1919) v roku 2003 (Budapešť), 2004 (Bratislava), Alojz Stróbl (2006 Bratislava, Zvolen, Liptovský Mikuláš), Ján Rombauer (Bratislava, Prešov, 2010-2011), Barónka Margita Czóbelová (Bratislava, Strážky 2012) a mnohé ďalšie.
Publikuje v Ročenke SNG, časopisoch Ars, Pamiatky a Múzeá, Acta Musaei Scepusiensis, Bratislava a ďalších. Zúčastňuje sa domácich aj zahraničných kolokvií.

Vstup: 2,70 €
Organizátor nie je uvedený
Ste organizátorom, alebo poznáte organizátora?

Fotografie

fotogalérie
DISCUSSION / COMMENTS
empty yet