Your actual location can be set by clicking to map below or searching the city here:

Log in

alebo

forgotten password?

Don't have account?

Sign up

DETAIL AKCIE - PRINCÍPY PREDAJA PRE BUDÚCICH PODNIKATEĽOV

Štvrtok - 26.10.2017
Obrazok ( plagat ) udalosti

Princípy predaja pre budúcich podnikateľov

26.10.2017 17:00 - 26.10.2017 19:00
Slovak Business agency, Karadžičova 4098/9, Bratislava - Rača
Stretnutia / <none>
Mnohí z vás máte skvelé podnikateľské nápady a určite ich túžite premeniť na skutočný biznis. Vedeli by ste však svoj produkt alebo službu predať? Poznáte svojich potenciálnych zákazníkov? Ak sa chcete dozvedieť ako vytvoriť efektívne procesy vo vašej budúcej firme tak, aby ste dokázali rozbehnúť predaj a prilákať dostatok zákazníkov, tento seminár je pre vás ako vyšitý! Lektor Norbert NOSKO vám predstaví základné princípy predaja, ktoré by mal poznať každý budúci podnikateľ.

ČO SA NA SEMINÁRI DOZVIETE?
- základné princípy úspešného predaja
- online a offline predaj
- príprava na predaj (získanie informácií)
- naplnenie potrieb klienta (zákazníka)
- budovanie vzťahu a starostlivosť o klienta
- vybrané predajné techniky
- postoje a návyky najlepších obchodníkov pre vašu inšpiráciu

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Mgr. Norbert Nosko – viac ako 15 rokov sa venuje predaju a marketingu. Počas svojej kariéry prešiel predajnými pozíciami od obchodného zástupcu až po obchodného riaditeľa. Má bohaté skúsenosti s B2B, B2C predajom v offline aj online prostredí, vytváraním, školením aj riadením obchodných tímov.

KEDY?
26.10.2017, 17:00 - 19:00

KDE?
Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

REGISTRUJTE SA TU: https://goo.gl/DX9hK2
Ukončenie registrácie: 25.10.2017

Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj.
Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.
*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.
*Pre fyzické osoby – nepodnikateľov s trvalým pobytom mimo územia Bratislavského kraja, na ktorých sa nevzťahuje výnimka, sú v súčasnosti pripravované regionálne národné projekty, v rámci ktorých sa budú môcť zúčastniť podobných seminárov. O možnostiach čerpania týchto služieb bude verejnosť včas informovaná.
1. Prečo iba Bratislavský kraj?
Tento seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Semináru sa môžu zúčastniť fyzické osoby – nepodnikatelia s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja.
2. Prečo nepodnikateľ?
Tento seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, ktorý je určený len pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Podnikatelia sa môžu zúčastniť podobných služieb, ktoré budú zverejnené v rámci nadchádzajúcich udalostí Slovak Business Agency.

Účasť je bezplatná.
Kontakt: ap@npc.sk
Organizátor nie je uvedený
Ste organizátorom, alebo poznáte organizátora?

Fotografie

fotogalérie
DISCUSSION / COMMENTS
empty yet