Your actual location can be set by clicking to map below or searching the city here:

Log in

alebo

forgotten password?

Don't have account?

Sign up

DETAIL AKCIE - ČO MÔŽE PONÚKNUŤ PORTÁL SLOVENSKO.SK BEŽNÉMU PODNIKATEĽOVI?

Streda - 25.10.2017
Obrazok ( plagat ) udalosti

Čo môže ponúknuť portál Slovensko.sk bežnému podnikateľovi?

25.10.2017 09:00 - 25.10.2017 11:00
Slovak Business agency, Karadžičova 4098/9, Bratislava - Rača
Stretnutia / Prednáška
Zišli by sa vám rady ako efektívne využiť portál Slovensko.sk pre vaše podnikanie? Zúčastnite sa nášho semináru a osvojte si skvelé tipy odborníčky, ktorá s tematikou národného portálu prichádza denne do kontaktu. Zistite ako nájsť užitočné informácie a elektronické služby, ktoré vám uľahčia spravovanie vášho biznisu. Zaregistrujte sa a začnite vďaka tomuto semináru portál Slovensko.sk využívať na maximum!

Kto je váš lektor?
JUDr. Tijana Ćećezová je jedným zo zakladajúcich členov Slovensko – Srbskej obchodnej komory a v súčasnosti pôsobí aj ako jej generálny tajomník. Disponuje skúsenosťami z advokátskej praxe, v ktorej sa špecializuje hlavne na obchodné, trestné a pracovné právo.

Kedy?
25. 10. 2017, 9:00 - 11:00

Kde?
Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

REGISTRUJTE SA TU: http://bit.ly/2yS1Ppi

Ukončenie registrácie: 24. 10. 2017

Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

____________________
PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:
- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?
Tento seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.
Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Účasť je bezplatná.
Úplné znenie výzvy a podmienok nájdete tu: http://www.sbagency.sk/sites/default/files/vyzva_k4a_podujatia_sumarna_final_19092017.pdf

Kontakt: rp@npc.sk
Organizátor nie je uvedený
Ste organizátorom, alebo poznáte organizátora?

Fotografie

fotogalérie
DISCUSSION / COMMENTS
empty yet