Aktuálnu polohu nastavíte kliknutím do mapy nižšie, alebo vyhľadaním mesta/obce tu:

Prihlásenie sa

alebo

ste zabudli heslo?

DETAIL AKCIE - SAND – IMPLAUSIBLE WORKS

Štvrtok - 17.08.2017
Obrazok ( plagat ) udalosti

SAND – Implausible Works

Začiatok: 17.08.2017 18:00
Koniec: 31.08.2017 17:00

Popis


SK
SAND – Implausible Works
17. 8. – 15. 9. 2017
Umelci: Implausible Works (Loránd SZÉCSÉNYI-NAGY – Ágnes SZEKERES)
Kurátorka: Bea ISTVÁNKÓ

Východiskom výstavy SAND – Implausible Works je vzťah medzi človekom a priestorom v kontexte pohybu a časovosti. Interaktívna inštalácia vytvorená špeciálne pre výstavu v galérii Plusmínusnula reinterpretuje priestor ako stroj, ktorý aktivujú samotní návštevníci. Výstavná miestnosť je vyplnená mriežkou, ktorú ovládajú laserové lúče, jej štruktúra odráža rozmiestnenie senzorov. Na miestach, kde sa lúče pretínajú, sú rozmiestnené dávkovače piesku. Keď návštevník prejde takýmto priesečníkom, aktivuje dávkovač a piesok sa začne sypať. Keď sa pohne k ďalšiemu, proces sa opakuje. Po mesiaci trvania výstavy budú kôpky piesku rôznych veľkosti verným záznamom pohybu návštevníkov. Výstava skupiny Implausible Works je experimentom v oblasti vizualizácie dát uspôsobeným pre konkrétne miesto výstavy, pričom jej médiom je substancia vesmíru, samotný hviezdny prach.

O Implausible Works:
Ágnes SZEKERES (architektka)
V roku 2015 ukončila štúdiá na Fakulte architektúry Technickej
univerzity v Budapešti. V súčasnosti vytvára inštalácie a drobné
objekty z dreva a kovu.
Loránd SZÉCSÉNYI-NAGY (intermediálna tvorba)
V roku 2014 ukončil štúdiá na Fakulte intermédií Maďarskej univerzity výtvarných umení. Zaujíma sa o konštruovanie robotov a interaktívne inštalácie.

EN
SAND – Implausible Works
17 August – 15 September 2017
Artists: Implausible Works (Loránd SZÉCSÉNYI-NAGY – Ágnes
SZEKERES) Curator: Bea ISTVÁNKÓ

The starting point of the exhibition SAND-Implausible Works is the relationship between man and space in the context of motion and
temporality. The interactive installation designed especially for the show of the Plusmínusnula Gallery, reinterprets the space as a machine activated by the visitors themselves. The exhibition room is meshed with a construction controlled by laser beams. The grid
structure is the reflection of the territory indicated by the laser sensors. Intersection points of the grid are linked to sand dispensing tanks. Visitors of the exhibition area cross the intersections of the laser beams, the tanks are activated and the sand starts to flow. As viewers continue to move to another intersection, the process is repeated. At the end of the one-month exhibition the sandpiles of different sizes will give a precise impression of the past visitors’ positions. The Implausible Works’ exhibition is a data-visualization experiment made into a site-specific installation where the medium is the substance of the universe, the stardust itself.

About Implausible Works:
Ágnes SZEKERES (architect)
She graduated at the Technical University of Budapest, Faculty of
Architecture in 2015. Nowadays, she designs installations and small objects made of wood and metal.
Loránd SZÉCSÉNYI-NAGY (intermedia artist)
He graduated at the Intermedia Faculty of the Hungarian University of Fine Arts in 2014. He interested in building robots and interactive installations.

www.plusminusnula.sk

Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Výstava / Tematická

galéria Plusmínusnula, Hurbanova ulica č. 11, Žilina

ZOBRAZIŤ KLUB

organizátor nie je uvedený

Ste organizátorom, alebo poznáte organizátora?

Prehľad zúčastnených

zatiaľ nikto

Prehľad fotografov

zatiaľ nikto

Fotografie

fotogalérie

DISKUSIA

zatiaľ prázdna