Aktuálnu polohu nastavíte kliknutím do mapy nižšie, alebo vyhľadaním mesta/obce tu:

Prihlásenie sa

alebo

ste zabudli heslo?

DETAIL AKCIE - AKO VYMYSLIEŤ NÁZOV FIRMY

Utorok - 22.08.2017
Obrazok ( plagat ) udalosti

Ako vymyslieť názov firmy

Začiatok: 22.08.2017 17:00
Koniec: 22.08.2017 19:00

Popis


Podnikať môžete začať aj bez vlastnej kancelárie, bez najnovších technológií, či iných väčších investícií. Nikdy však nemôžete začať bez NÁZVU FIRMY. Správne pomenovanie môže výrazne pomôcť vášmu podniku či výrobku lepšie sa uplatniť na trhu a odlíšiť sa od konkurencie.

O úspechu či neúspechu rozhodujú detaily. Preto sme pre vás pripravili seminár, prostredníctvom ktorého zistíte čo je to NAMING, a ako si pomocou profesionálnych postupov vytvoríte pútavý a funkčný názov firmy. Taký, ktorý vás bude sprevádzať celé podnikanie, bez nutnosti dodatočných investícií do premenovania firmy.

ČO VÁS NA SEMINÁRI ČAKÁ?
- vysvetlenie pojmu naming
- prečo by ste mali vymýšľať značku a nie len názov
- čo všetko si musíte ujasniť pred začatím tvorby názvu firmy
- aké kritériá musí spĺňať funkčný názov firmy
- inšpirácia známymi značkami a ich príbehmi
- ochranné známky a váš názov firmy
- a množstvo ďalších užitočných a praktických informácií

KTO JE VAŠA LEKTORKA?
Ivica Ďuricová je zakladateľkou a majiteľkou agentúry Adlervia, ktorá sa viac ako 7 rokov venuje copywritingu a namingu. Za ten čas pomohla vytvoriť názov a značku desiatkam spoločností. O namingu tiež prednáša na konferenciách a k názvom firiem robí aj individuálny consulting. Je autorkou mnohých odborných článkov o tvorbe názvov firiem. Ako lektorka copywritingu vyškolila v práci s textom marketingové tímy Finančnej správy SR či jedného z troch najväčších slovenských mobilných operátorov. Pomáhala tiež nastavovať celú komunikačnú stratégiu pre jednu z najväčších slovenských komerčných bánk.

KEDY?
22.8.2017, 17:00 - 19:00

KDE?
Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

REGISTRUJTE SA TU: https://goo.gl/VUyMeZ

Ukončenie registrácie: 21.8.2017

Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj.
Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

1. Prečo iba Bratislavský kraj?
Tento seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Semináru sa môžu zúčastniť fyzické osoby – nepodnikatelia s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja.

Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.
Pre fyzické osoby – nepodnikateľov s trvalým pobytom mimo územia Bratislavského kraja, na ktorých sa nevzťahuje výnimka, sú v súčasnosti pripravované regionálne národné projekty, v rámci ktorých sa budú môcť zúčastniť podobných workshopov. O možnostiach čerpania týchto služieb bude verejnosť včas informovaná.

2. Prečo nepodnikateľ?
Tento seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, pričom v súčasnosti je určený len pre fyzické osoby – nepodnikateľov.
Po schválení príslušnej Schémy pomoci de minimis v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), budú podujatia a/alebo iné služby SBA rozšírené aj vo vzťahu k podnikateľom. O týchto službách bude verejnosť včas informovaná.

Účasť je bezplatná.

Kontakt: ap@npc.sk

Stretnutia / Prednáška

Slovak Business agency, Karadžičova 4098/9, Bratislava - Rača

ZOBRAZIŤ KLUB

organizátor nie je uvedený

Ste organizátorom, alebo poznáte organizátora?

Prehľad zúčastnených

zatiaľ nikto

Prehľad fotografov

zatiaľ nikto

Fotografie

fotogalérie

DISKUSIA

zatiaľ prázdna