Aktuálnu polohu nastavíte kliknutím do mapy nižšie, alebo vyhľadaním mesta/obce tu:

Prihlásenie sa

alebo

ste zabudli heslo?

DETAIL AKCIE - PRAKTICKÁ RONTGENOLÓGIA INTRAORÁL RÖNTG. V KLINICKEJ PRAXI

Nedeľa - 15.10.2017
Obrazok ( plagat ) udalosti

PRAKTICKÁ RONTGENOLÓGIA Intraorál röntg. v klinickej praxi

Začiatok: 15.10.2017 09:00
Koniec: 15.10.2017 17:30

Popis


PRAKTICKÁ RONTGENOLÓGIA
Intraorálne röntgenovanie v klinickej praxi

Typ podujatia : praktický kurz – 8 KREDITOV PZL, 7 KREDITOV Dentálnych hygienikov
Školiteľ : MUDr. Petr ZÁVODSKÝ, Ph.D. / ČR
Termín : 15. október 2017 / nedeľa - cca 09:00 – 18:00 hod
Miesto udalosti: Andel Elite Dental Centre , R.Dilonga 1, Hlohovec
Poplatky :
Účastnícky poplatok pre člena SKZL : 299 EUR / *DPH sa neúčtuje/
Účastnícky poplatok pre registrovaného ZL, nečlena SKZL: 320 EUR / *DPH sa neúčtuje/
Účastnícky poplatok pre dentálnych hygienikov, sestričky : 299 EUR / 249,17+49,83 DPH/

Poznámky : Cena zahŕňa organizačné a materiálové zabezpečenie školenia max. pre 18 účastníkov.
Vzhľadom k organizácii Vás prosíme o platbu aspoň 15 dní vopred /do 30.09.2017.

Platobné informácie : účet SKZL- RKZL Trnava: SK04 0200 0000 0037 0998 8654
VS: Vaše registračné číslo v SKZL KS: 0308 ŠS: 852017
Neregistrovaný nečlen SKZL /dentálna hygienička, sestra/ pri úhrade uvedie
MENO, PRIEZVISKO účastníka prednášky a fakturačné údaje emailom /rkzltt@mail.t-com.sk/ .Registrácia záujemcov: elektronicky
http://www.rkzl-tt.sk/vzdelavanie/ informácie emailom: rkzltt@mail.t-com.sk na sekretariáte SKZL-RKZL Trnava.
V cene účastníckeho poplatku je zahrnutý pracovný materiál pre účastníka, prenájom priestorov vrátené audiovizuálnej techniky, konferenčný balík služieb pre účastníka; odborné, reklamné a propagačné materiály školenia prostredníctvomwww.rkzl-tt.sk , potvrdenia o zaplatení a pridelení kreditov...


Program praktického kurzu
Praktický kurz intenzívne nadväzuje na teoretickú prednášku „Intraorálne RTG-BTW“ zrealizovanú dňa 14.10.2017. Obsah tejto prednášky je dôležitou súčasťou praktického kurzu, nieje však jeho podmienkou.
Praktická časť prebieha v moderných ambulanciách Andel Elite Dental Center sro v Hlohovci, vybavených špičkovou technológiou.

Cieľ – naučiť sa dostať maximum z RTG snímok.


8,30- 09,00 hod. - prezentácia účastníkov

9,00- 11,00 hod. /120min/
• Polohovanie hlavy rontgenového prístroja (PA IO projekcia – paralérna, paralérna modifikovaná, BTW / interproximálna,

11,00 – 11,15 hod. - coffe break

11,15 – 12,45 hod. /90 min/
• Polohovanie hlavy rontgenového prístroja (PA IO projekcia – paralérna, paralérna modifikovaná, BTW / interproximálna,

12,45 – 13,45 hod. - obedová prestávka

13,45 – 15,45 hod /120min/
• Odčítanie vzorových IO snímok
• Identifikácia artefaktov a chýb pri zhotovovaní snímok
• Zostavovanie snímok do RTG statusov –

15,45 – 16,00 hod. - coffe break

16,00 – 18,00 hod /120min/
• Odčítanie vzorových IO snímok
• Identifikácia artefaktov a chýb pri zhotovovaní snímok
• Zostavovanie snímok do RTG statusov

18,00 – 18,30 hod /30 min/
• Otvorená diskusia
• Vyhodnotenie individuálnych prác účastníkov
• Záver


Účastníci kurzu budú rozdelení do dvoch skupín. Prvá skupina bude na sebe navzájom trénovať / s kvalifikovanou dentálnou hygieničkou z HDVI pani Barbora Košťálová / jednotlivé
IO projekcie s držiakmi a senzormi pre nepriamu digitalizáciu.
Druhá skupina, pod vedením / MUDr.Petr Závodský/ bude na počítačoch rovnať a študovať, diskutovať a učiť sa správne čítať zostavy IO snímok – diskusia nad nálezmi, terapiou... najmä karézne lézie, apikálne nálezy, stav alveolárneju kosti...Obe skupiny sa po obedovej prestávke vymenia.

Poznámka: Kurz je plne materiálovo zabezpečený, nie je potreba nič si na kurz nosiť.


Výbor SKZL pre vzdelávanie pridelil tejto vzdelávacej akcii č. 85/2017 8 kreditov.
SKMTP udelila tejto vzdelávacej akcii za účasť na prednáške 7 kreditov.

Stretnutia / Prednáška

Mesto Hlohovec, Hlohovec, Hlohovec

ZOBRAZIŤ KLUB

organizátor nie je uvedený

Ste organizátorom, alebo poznáte organizátora?

Prehľad zúčastnených

zatiaľ nikto

Prehľad fotografov

zatiaľ nikto

Fotografie

fotogalérie

DISKUSIA

zatiaľ prázdna