Aktuálnu polohu nastavíte kliknutím do mapy nižšie, alebo vyhľadaním mesta/obce tu:

Prihlásenie sa

alebo

ste zabudli heslo?

DETAIL AKCIE - ELENA MANNOVÁ: SPOLKY A MODERNIZÁCIA PREŠPORKA V 19. STOROČÍ

Utorok - 24.10.2017
Obrazok ( plagat ) udalosti

Elena Mannová: Spolky a modernizácia Prešporka v 19. storočí

Začiatok: 24.10.2017 18:00
Koniec: 24.10.2017 19:30

Popis


Hosť: PhDr. Elena Mannová, CSc.

Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom

Jazyk prednášky: slovenský

Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné

Miesto: Prednášková sála Univerzitnej knižnice, Ventúrska 11, suterén.

Dobrovoľné združenia občanov boli výsledkom silných spoločenských zmien v 19. storočí.

Prispievali ku komunálnej modernizácii a na viacerých úrovniach aj suplovali úlohy mesta (hasiči, dobročinné spolky).

Poskytovali takmer všetkým vrstvám obyvateľov možnosť účasti - aktívnej či pasívnej - na spoločenskom a kultúrnom živote Prešporka. Kasína, hospodárske a svojpomocné asociácie, slobodomurárske lóže, spevokoly, ženské spolky, športové kluby aj robotnícke vzdelávacie spolky prispievali k demokratizácii verejného života v meste.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2017. (Program interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pozsonyi egyletek és modernizáció a 19. században

Vendég: PhDr. Elena Mannová, CSc.

Eseménysorozat: Séta a régi Pozsonyban

Az előadás nyelve: szlovák

Belépő: 2,- €, Pozsonyi Kifli PT. tagoknak ingyenes

Helyszín: Az Egyetemi Könyvtár előadóterme, Ventur utca 11, alaksor

A 19. század komoly társadalmi változásainak következményként számos önkéntes szervezet alakult, amelyek kivették részüket a közösségi modernizációból, sőt bizonyos szinteken maguk látták el a város feladatait (tűzoltók, jótékonysági egyesületek).

A lakosság szinte minden rétegének lehetőséget kínáltak arra, hogy – aktívan vagy passzívan – bekapcsolódjon Pozsony társadalmi és kulturális életébe.

A kaszinók, a gazdasági és önsegélyező szervezetek, a szabadkőműves páholyok, a dalárdák, a nőegyletek, a sportklubok és az önképző munkásegyletek hozzájárultak a város közéletének demokratizálásához.

A rendezvény a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának anyagi támogatásával valósul meg, a Kisebbségi Kultúrák 2017 Program keretén belül. A többségi nemzet és a nemzeti kisebbségek, illetve etnikai csoportok közötti interetnikus és interkulturális párbeszéd és megértés programja.

Stretnutia / <none>

Univerzitná knižnica v Bratislave, Klariská 5, Bratislava - Rača

ZOBRAZIŤ KLUB

organizátor nie je uvedený

Ste organizátorom, alebo poznáte organizátora?

Prehľad zúčastnených

zatiaľ nikto

Prehľad fotografov

zatiaľ nikto

Fotografie

fotogalérie

DISKUSIA

zatiaľ prázdna